Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Vi mäter service och bemötande

Nu ger vi dig möjlighet att ge återkoppling på din upplevelse av service och bemötande i kontakten med Ale kommun.

Foto: Chee Siong Teh/Mostphotos

Under perioden 18 mars till 30 april genomför vi en servicemätning tillsammans med Sveriges kommuner och regioner. Syftet är skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.

Efter avslutat samtal kan du komma att få en enkät som skickas ut via SMS. Det är frivilligt att delta i undersökningen och ditt svar anonymt. Din återkoppling är viktig för oss och vi hoppas såklart att du har möjlighet att delta!

Informationsägare: Kommunikationsenheten