Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Dags för skolval inför förskoleklass och årskurs 7

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 till hösten 2024? Mellan 4 och 22 december är det dags att önska skola inför läsåret 2024.

Lärare pratar med tre skolbarn på skolgård.

Foto: Victoria Henriksson/Scandinav

De barn som är folkbokförda i Ale kommun blir erbjudna en plats i en kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress. Du som vårdnadshavare har rätt att önska en annan skola i Ale kommun till ditt barn. Om antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan utifrån beslutade urvalskriterier.

Skolval 2024

Informationsägare: Kommunikationsenheten