Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Har du enskilt avlopp?

Om din fastighet ligger inom Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) behöver du troligen ansöka om tillstånd för ditt enskilda avlopp. Vi måste få in din ansökan senast 30 juni 2024.

Avloppsrör med vatten som rinner ut

Foto: Hans Engbers/Mostphotos.

Tillståndsplikten gäller för befintliga avloppsanläggningar. Du som har ett tillstånd enligt Miljöbalken (tillstånd efter 1998) behöver inte ansöka.

Information om hur du vet om du ska ansöka

Informationsägare: Kommunikationsenheten