Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Klart hur förskolorna ska organiseras

15 november tog utbildningsnämnden beslut om hur lokalerna i förskolorna ska anpassas efter det minskade antalet förskolebarn.

Barn äter flingor.

Foto: Voy/Mostphotos.

Nämndens beslut innebär i första steget att Skolvägens förskola i Älvängen ska stängas under våren 2024. Vårdnadshavarna på förskolan lämnar in önskemål om ny förskoleplacering för sina barn. Utbildningsförvaltningen har bjudit in vårdnadshavarna till planeringsmöte.

Nästa steg är att Vitklövergatans förskola i Nödinge stänger under hösten 2024 och Byvägens förskola i Bohus stänger under hösten 2025. Kronans förskola i Älvängen lämnar två avdelningar genom att inte fylla på med nya barn när 6-åringarna börjar skolan hösten 2024.

Berörda vårdnadshavare kommer att få löpande information.

Informationsägare: Kommunikationsenheten