Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Granskning Vattentjänstplan för Ale kommun

Nu har du möjlighet att tycka till om kommunens förslag på vattentjänstplan. Vattentjänstplanen innehåller en långsiktig planering för kommunens VA-försörjning.

Två personer arbetar med en vattenläcka.

Foto: Jan Kansanen/Mostphotos.

Förslaget på vattentjänstplan sträcker sig till 2035 och ska främst beskriva hur den kommunala anläggningen ska omhändertas och utvecklas. Men den innehåller också en planering för hur VA-utbyggnad av den kommunala anläggningen ska utvecklas till befintlig bebyggelse där det finns ett tydligt behov enligt Lagen om allmänna vattentjänster, ny lagstiftning som beslutades 2022.

Förslag till Vattentjänstplan för Ale kommun är på granskning mellan 4 december 2023 och 12 januari 2024. Förslaget var ute på samråd mellan 14 september till 12 oktober där inkomna synpunkter bemötts och arbetats in i dokumentet.

Förslag till Vattentjänstplan för Ale kommun

Informationsägare: Kommunikationsenheten