Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ny webbplats igång

I dag lanserar vi Ale kommuns nya externa webbplats. Vår webbplats är vår viktigaste kanal för att ge service och information till våra invånare, företag och andra externa målgrupper.

Äldre man firar.

Foto: Andreas Kindler/Scandinav.

Det är på vår externa webbplats som du som invånare kan läsa om hur du ansöker om förskoleplats, där du som företagare guidas kring exploateringsmöjligheter eller hitta information om hur vår naturvårdsplan ser ut.

Arbetet med att ta fram en ny extern webbplats har pågått i ett och ett halvt år. Den nya webbplatsen har ett nytt utseende, en ny struktur och är bättre anpassad till de tillgänglighetskrav som finns på digital offentlig service.

Hör av dig till oss om (när) du hittar problem på webbplatsen. Det finns en funktion på varje sida där du kan rapportera in felaktigheter och information som du saknar.

Informationsägare: Kommunikationsenheten