Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ny insamlingsentreprenör för slam från 1 november

Ale kommun har upphandlat ny entreprenör för tömning av slam och avloppsvatten från slamavskiljare, trekammarbrunnar, slutna tankar, minireningsverk, fettavskiljare, fosforfällor och byggtoaletter.

Slambil.

Foto: Ragnsells.

Ragn-Sells vann upphandlingen och har avtalet till och med 30 oktober med möjlighet till ytterligare två års förlängning

Hur påverkar det dig som kund?

Endast att det är nya telefonnummer att ringa

För akuttömning ring telefon 0767-60 10 39.

För tilläggstjänster ring telefon 010-723 07 00.

Mer information

Slam och latrin

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen