Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Delvis fel bild av hemtjänsten

Ale kommun får dåligt betyg i sammanställningen Hemtjänstindex. Det beror bland annat på att vi inte är med i flera av undersökningarna som indexet bygger på.

Hemtjänstpersonal hjälper äldre person med matlagning.

Foto: Plattform/Scandinav.

När föreningen SPF Seniorerna undersöker hur människor ser på sin hemtjänst tittar de på flera olika mätningar som redan görs och informationen på kommunernas webbplatser. Ale kommun hamnar på plats 280 i Hemtjänstindex.

– Det är alltid bra när vi blir jämförda med andra för att vi ska kunna bli bättre. I den här jämförelsen blir siffrorna delvis missvisande, eftersom vi inte är med i flera av mätningarna som indexet bygger på, säger Ebba Gierow, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Ale kommun är inte med i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och en del av Öppna jämförelser. Ett annat värde beror på om kommunen använder verktyget Senior Alert eller inte, vilket Ale kommun inte gör. Om en kommun inte är med i dessa mätningar får man resultatet 0 på den delen i Hemtjänstindex.

Har valt undersökningar

Ale kommun har valt bort dessa mätningar eftersom vi mäter kvaliteten på andra sätt, till exempel i brukarundersökningar hos dem som använder hemtjänsten i Ale kommun. Det finns många olika kvalitetsmätningar och Ale kommun har valt dem vi bedömer tillför mest i vårt kvalitetsarbete. Till exempel deltar vi inte i undersökningar som bara undersöker om kommunen har vissa rutiner eller inte.

Ale kommun gör inga egna brukarundersökningar inom hemtjänsten utan använder resultaten från Socialstyrelsen undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Det är en nationell undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden/särskilda boenden som riktar sig till alla personer 65 år eller äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller i särskilt boende. Undersökningen genomförs av Socialstyrelsen varje år (undantaget 2021 på grund av pandemin) och används i verksamheternas förbättringsarbete.

Så tycker invånarna om hemtjänsten

Resultaten på övergripande nivå för hemtjänsten i Ale varierar mellan att på vissa frågor ligga strax över snittet för riket och Västra Götalandsregionen medan på andra ligga strax under. Exempel på områden där hemtjänsten i Ale får gott betyg (även över tid) handlar om bemötande, att man känner förtroende för personalen och att man känner sig trygg med sin hemtjänst. Vidare upplever de allra flesta av de som svarat på enkäten att personalen kommer på avtalad tid samt att de har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. Den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten (av de som svarat på enkäten) uppgår i Ale till 83 procent i årets mätning. För riket och hela Västra Götalandsregionen är motsvarande siffra 86 procent.

Informationsägare: Kommunikationsenheten