Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Det våldsförebyggande arbetet startar i våra föreningar

När det kommer till det trygghetsskapande arbetet är föreningarna några av våra viktigaste samhällsaktörer. Bohus Gymnastik är en av föreningarna som fått ta del av Ale kommuns bidrag Trygg Förening. – Barn och unga vill ha en samhörighet, och där fyller föreningarna en jätteviktig roll, säger Terese Dahl på Bohus Gymnastik.

Barn och unga som gör gymnastik i Bohusskolans idrottshall

Foto: Bohus Gymnastik

I Ale finns ett aktivt föreningsliv med många engagerade eldsjälar som arbetar hårt för att skapa meningsfulla aktiviteter för barn, unga och äldre. För att stötta föreningslivet i deras arbete erbjuder Ale kommun bidraget Trygg förening. Detta är ett sätt att hjälpa föreningslivet att jobba förebyggande och agera innan problem uppstår men också ett sätt att säkerställa att föreningarna känner till FN:s barnkonvention och att den efterlevs.

En av föreningarna som tagit del av bidraget är Bohus Gymnastik, som har barn- och ungdomsaktiviteter både för nybörjare och mer erfarna inom redskapsgymnastik, dans, parkour och cheerleading men också gruppträningar för vuxna. För de föräldrar som har svårt att komma iväg och träna finns också familjeträning där man kan ta med sitt barn och träna tillsammans.

– För oss har det här bidraget varit jätteviktigt. Inte så mycket för det ekonomiska stödet som för att vi tycker det är viktigt att ha utbildade och kunniga ledare samt styrelse då vi jobbar med barn och unga, säger Terese Dahl, förälder och engagerad i Bohus Gymnastik.

Bidraget är på tre år och under den perioden får föreningen stöd i att utforma en handlingsplan, genomgå utbildningar och säkerställa så att alla ledare för barn och unga visar ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

– Barn och ungdomar vill ha en samhörighet, och det är inte alla som får den genom familjen, eller skolan. Där fyller föreningslivet en jätteviktig roll. Försvinner föreningslivet kommer unga söka sig till andra tillhörigheter. Vår tanke är att börja tidigt, att man ska träffa kompisar och ha kul. Vi tävlar inte mot varandra, utan hos oss tränar man för att man tycker det är roligt och för att utvecklas i sin egen takt, säger Terese Dahl.

Bidraget kan sökas av alla registrerade och bidragsberättigade föreningar i Ale kommun som har en barn- och ungdomsverksamhet. Här kan du läsa mer och ansöka om bidraget.

Och här kan du ta del av FN:s barnkonvention Länk till annan webbplats..

Nyheten är en del av Ale kommuns deltagande i kampanjen En vecka fri från våld, skapat av organisationerna Unizon och MÄN som stödjs av Sveriges Kommuner och Regioner samt Jämställdhetsmyndigheten.

Informationsägare: Kommunikationsenheten