Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Förskolans organisation – ändringar på gång

Vi har färre barn i förskolan än tidigare och ska minska antalet förskoleplatser för att pengarna i så stor utsträckning som möjligt ska gå till personal och inte till lokaler.

Glada barn på förskolan.

Foto: Therese Winberg/Scandinav.

I fredags informerade vi vårdnadshavare på Skolvägens förskola, Vitklövergatans förskola, Byvägens förskola, Änggårdens förskola och Olof Persgårdens förskola om att det finns förslag som kan innebära att deras förskolor ska stängas.

Utbildningsnämnden beslutar 15 november om vilka förskolor det blir som vi stänger.

Vårdnadshavare har ställt frågor om hur det går till rent praktiskt om just deras förskola stängs. Vi vill svara på era frågor så långt som möjligt.

I nuläget har går det inte att säga hur kön ser ut till olika förskolor om man vill välja en annan än att flytta med till den nya. Antalet platser på de olika förskolorna beror på vilket förslag som utbildningsnämnden beslutar sig för.

Vi tackar för ert tålamod och jobbar extra hårt för att hålla er så uppdaterade som vi bara kan.

Så ser förslagen ut

Förslag A

 • Skolvägens förskola flyttar till Svenstorps förskola (VT 2024)
 • Kronan lämnar två avdelningar genom att inte fylla på efter 6-åringarna (HT 2024)
 • Vitklövergatans förskola flyttar till Lövängens förskola (HT 2024)
 • Byvägens förskola flyttar till Bohus förskola (HT 2025)

Förslag B

 • Skolvägens förskola flyttar till Svenstorps förskola (VT 2024)
 • Byvägens förskola flyttar till Bohus förskola (HT 2024)
 • Änggårdens förskola flyttar till Lövängens förskola (HT 2024)
 • Olof Persgårdens förskola flyttar till Svenstorps förskola (HT 2024)

Förslag C

 • Skolvägens förskola flyttar till Svenstorps förskola (VT 2024)
 • Byvägens förskola flyttar till Bohus förskola (HT 2025)
 • Vitklövergatans förskola flyttar till Lövängens förskola (HT 2024)
 • Olof Persgårdens förskola flyttar till Svenstorps förskola (HT 2024)

Om du blir berörd av ett beslut om flytt från en förskola till en annan

 • Du får en plats på den förskola vi har planerat att barngruppen ska flytta till.
 • Du kan önska omplacering till vilken förskola du vill. Du har förtur i mån av plats inom ditt skolområde. Ansökan görs som en vanlig ansökan om förskola.
 • Om du ansöker om och får en annan plats än den vi erbjuder och sedan ångrar dig har du rätt till platsen på den första förskolan om du ångrar dig innan bytet skett. Du får alltså alltid platsen på förskolan som barngruppen ska flytta till om du vill ha den.
 • Om du tackar ja till erbjudande om omplacering sägs den plats du har i dag upp per automatik.
 • Du kommer att få erbjudande om omplacering senast 4–8 veckor före placeringsstart.

Föräldramöten kommer att hållas med berörda för att tillsammans planera för flytten. Först ut blir Skolvägen 20 november. Vi skickar inbjudan.

Informationsägare: Utbildningsförvaltningen