Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Kameror på Da Vinciskolan

Från och med vecka 8 inför vi kamerabevakning i delar av Da Vinciskolan i Nödinge. Kamerabevakningen är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra och klara upp allvarliga incidenter.

Tekniker installerar kamerabevakning.

Foto: Andrey Popov/Mostphotos.

Vi arbetar aktivt mot hot och våld i skolan. Situationer där hot, våld, bränder, skadegörelse och trakasserier förekommer tas på största allvar. Ett flertal liknande händelser gör att vi bedömer att kameraövervakning tillsammans med andra genomförda åtgärder kan förbättra trygghet och studiero i skolan.

Kamerorna sitter inne i skolbyggnaden på ytor där allmänheten inte har tillträde i till exempel korridorerna. Det finns inga kameror i klassrummen. Kamerabevakningen är självklart inte en del i bedömningen av eleverna.

Inspelningarna sparas i sju dagar. De kan användas för att klargöra vad som hänt efter en händelse. Inspelningarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagen och får endast lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter. En film kan lämnas till polisen om misstanke om brott finns eller om polisen begär att få se en film.

Kamerabevakning på skola

Informationsägare: Kommunikationsenheten