Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Äntligen skolavslutning

Barn på skolavslutning.

Foto: Susanne Walström/Scandinav.

Dags för skolavslutning för Ales grundskolor och sommarlov för alla våra elever!

Alafors

Himlaskolan Förskoleklass - årskurs 6
Datum: 15 juni
Tid: 09.00-10.30
Var: Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)

Vårdnadshavare är välkomna att möta upp eleverna på skolgården 10.30.

Anmält behov av fritids?
Fritids öppnar 10.30 även de som har behov av omsorg innan första skolbussen går hem. Vid behov av morgonomsorg meddela Himlaskolans fritidshem.

Bohus

Bohusskolan årskurs 9
Datum: 14 juni (endast årskurs 9)
Tid: 17.00-18.00
Var: Samling idrottssalen i huvudbyggnad. Efter 18, avslutningsmiddag anordnad i egen regi av vårdnadshavare.

Bohusskolan Förskoleklass - årskurs 8
Datum: 15 juni (årskurs 7+8)
Tid: 09.15 - 10.30
Var: Samling i respektive klassrum

Datum: 15 juni (Förskoleklass - årskurs 6)
Tid: 08.30 - 09.00
Var: Bohushallen. Efteråt samlas klasserna i respektive klassrum.

Vårdnadshavare erbjuds plats på läktare under skolavslutning.

Anmält behov av fritids?
Fritids öppnar 10.15 för dem som har sådan omsorg.

Nol

Nolskolan Förskoleklass - årskurs 6
Datum: 15 juni
Tid: 08.10-09.20 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 09.30-10.15 Avslutning på skolgården F-6 och vårdnadshavare är välkomna

Nödinge

Nödingeskolan Förskoleklass – årskurs 3
Datum: 15 juni
Tid: 8.10-9.15 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9.30-10.30 avslutning på skolgården F-3, vårdnadshavare är välkomna.

Kyrkbyskolan Årskurs 4-6
Datum: 15 juni
Tid: 8.30-9.30 avslutning på skolgården årskurs 4-6, vårdnadshavare är välkomna.

Da Vinciskolan årskurs 7-8 (Da 13 och Da 14)
Datum: 14 juni
Tid: 16.00-17-00
Var: Teatern

Da Vinciskolan årskurs 9 (Da 12)
Datum: 15 juni
Tid: 09.30-11.00
Var: Samling i orangeriet, avslutning i Teatern kl.11.00.

Skepplanda

Garnvindeskolan Förskoleklass – årskurs 3
Datum: 15 juni
Tid: 8:00-9:30 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9:30-10:30 på skolgården, vårdnadshavare är välkomna.

Alboskolan årskurs 4-6
Datum: 15 juni
Tid: 9.30- cirka 11.00
Var: Albotorgets scen

Surte

Surteskolan Förskoleklass – årskurs 6
Datum: 15 juni
Tid: 8.00-9:00 Samling i respektive i klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9:00-10:00 avslutning på skolgården (gemensamt F-6). Vårdnadshavare är välkomna

Älvängen

Kronaskolan och Madenhuset

Årskurs 4-6:
Datum: 15 juni
Tid: 8.20-9.45 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9.45-10.30 Gemensam samling åk 4-6 i idrottshallen. Vårdnadshavare är välkomna*

*Max 2 anhöriga/ elev i åk 6 är välkomna av utrymmesskäl.

Åk F-3 Kronan:
Datum: 15 juni
Tid: 8.30-9.30 Avslutning i idrottshallen. 2 pers/elev är välkomna.
Tid: 9.30-10.30 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)

Åk F-2 Madenhuset:
Datum: 15 juni
Tid: 8.20-9.45 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9.45-10.30 Avslutning utomhus på baksidan. Vårdnadshavare är välkomna.

Grundsärskolan yngre på Kronaskolan (årskurs 1-6)
Datum: 15 juni
Tid: 08:20-10:30. Samling i klassrum (endast personal och elever)

Aroseniusskolan
Datum: 15 juni
Tid: 8.45 – 9.30 gemensam avslutning för åk 7, 8 och 9.
Tid: 9.45-10.30 avslutning klassvis i klassens hemklassrum, en vårdnadshavare per elev får medfölja in i klassrummet.

Grundsärskolan äldre
Datum: 15 juni
Tid: 08:20-10:30

Ale gymnasium
Datum: 15 juni
Tid: 09.00-12.00 (Tiderna varierar beroende på team, eleverna har fått information)

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den