Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Så jobbar vi drogförebyggande tillsammans

Foto: Justem Johnsson/Scandinav

Foto: Justem Johnsson/Scandinav

Är du förälder till tonåring? Tillsammans med polisen bjuder nu kommunen in alla berörda föräldrar, vårdnadshavare och andra engagerade vuxna till ett digitalt föräldramöte med fokus på drogprevention och förebyggande arbete. Mötet sker på Teams 10 november kl. 18-20. Klicka på länken nedan för att delta i mötet.

Ale kommun och Lokalpolisområde Kungälv Ale bedriver tillsammans med våra invånare ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat drogförebyggande arbete med fokus på att stärka skyddsfaktorerna i hem, skola, fritid och i det offentliga rummet och ge våra barn och unga trygga ramar att växa upp i. Målet är att motverka brottslighet, missbruk och utanförskap samt förbättra folkhälsan. Det drogförebyggande (ANDT) arbete - bedrivs bäst i samverkan mellan polis, kommun och lokalsamhället där ni föräldrar, vårdnadshavare och andra trygga vuxna är den viktigaste aktören! Därför är just ditt deltagande viktigt!

Syfte
Syftet med kvällen är att återkoppla resultatet från årets drog-vane-undersökning, öka kunskapen om drogernas skadeverkningar samt ge konkreta verktyg för hur var och en, inte minst ni föräldrar och vårdnadshavare, med små medel kan bidra i arbetet med att förebygga droger och missbruk.

Innehåll
• Återkoppling från årets drogvaneundersökning på högstadiet i Ale kommun och konkreta tips och råd för hur du minskar risken för missbruk.
• Information från Fältgruppen Ale
• Information om nattvandring i Ale
• Panelsamtal med diskussion och frågor med representanter för bl.a.. lokalt BRÅ, skola, fritid, skola, folkhälsa och nattvandrare.

Gemensamma vinster
För oss som kommun, för polisen, för det lokala närings- och föreningslivet liksom för dig som förälder eller engagerad invånare finns betydande vinster i tryggare och drogfria samhällen med låg brottsutsatthet och nöjda och friska invånare. Vi hoppas därför att du vill vara med oss i detta viktiga arbete!

Väl mött!
Ale kommun i samverkan med Lokalpolisområde Kungälv och Ale

Länk till Teams-live mötet Länk till annan webbplats.

 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den