Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Fortsatt goda skolresultat för Ales nior

Ungdomar.

Foto: Angel Nieto/Mostphotos.

Ales nior har slutat grundskolan och trots pandemins utmaningar har 77,5 procent av niorna klarat kunskapskraven i alla ämnen. Det är en ökning sedan förra läsåret, en större andel än vi sett under den senaste tioårsperioden i Ale och högre än genomsnittet för riket (2020).

- Det är med stor glädje vi kan se att de farhågor om stor förlorad kunskapsinhämtning under pandemin inte besannats. Att kunna ställa om verksamheten med kort varsel är ingen självklarhet. Vi har våra engagerade medarbetare och elever att tacka för att vi lyckats så bra, säger Erik Liljeberg (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Andel behöriga till gymnasiet har minskat något. 84 procent blev behöriga till nationellt program på gymnasiet jämfört med 86 procent 2020. Nu väntar lovskola för en del elever och antalet behöriga väntas öka inför hösten. Det genomsnittliga meritvärdet har minskat något, från 227 till 223. Även det kan komma att öka efter lovskolan.

Diagram som visar betygsutvecklingen i Ale över tid.

Klicka på bilden för att se den som pdf i högre upplösning.

Aroseniusskolan i Älvängen

- Trots pandemin har årskurs 9 höjt sina resultat sedan höstterminen 2020. Detta tror vi beror på vårens riktade insatser utifrån analyserna som gjordes i januari, säger Åse Wall, rektor på Aroseniusskolan.

Till exempel har skolan jobbat med extra studiestöd, tät telefonkontakt med elever och vårdnadshavare, omprioritering av elevhälsans resurser och temadagar för hemkunskap, idrott och slöjd. En tydlig och en gemensam uppgift för lärarna har varit att eleverna ska kunna visa sina kunskaper mer ämnesövergripande. Sommarskolan kommer att ge resultat för några elever, främst sådana som saknar resultat i något ämne.

Bohusskolan i Bohus

På Bohusskolan har niornas resultat ökat sedan terminsslutet i december. Rektor Aida Jovicevic är nöjd med resultaten med tanke på läsårets utmaningar för både elever och lärare:

- Lärarna har gjort ett stort arbete för att kolla av hur det går för varje elev. Dessutom har skolans elevhälsoteam hittat flexibla lösningar för de elever som har haft svårt att klara distansundervisningen.

Da Vinciskolan i Nödinge

Eleverna på Da Vinciskolan visar en uppgång avseende andel elever som klarat alla kunskapskrav i alla ämnen trots utmaningarna med distansundervisning. Pär Holmertz och Katarina Lycke är rektorern på skolan:

- När det gäller meritvärde ser vi ett något lägre resultat än tidigare, vilket vi till stor del bedömer kopplat till pandemin. Särskilt stora utmaningar i distansundervisningen har det varit för de elever som även vanligtvis får kämpa med sina resultat.

Skolans elever har kunnat få lovskola under läsårets alla lov. Man har också jobbat med intensivveckor i svenska, engelska och matematik och haft undervisningen i halvklass i perioder.

- Tack för era insatser

- Med de förutsättningar som funnits på grund av pandemin är det ett stort arbete som ligger bakom dessa resultat. Förmågan att anpassa arbetssätten och ändå bibehålla en god nivå av resultat är imponerande, säger Johnny Sundling (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

- Jag är enormt glad för alla elevers skull som trots allt lyckats och vill tacka för allas insatser. Det är många som har behövt hjälpas åt, säger Åsa Ericson, sektorchef.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den