Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Så använder vi skydd i hemtjänst och på boenden

Illustration: Freepik.

Vi vet att människor undrar om och när Ale kommuns medarbetare inom hemtjänsten, på äldreboenden och på LSS-boenden använder skyddsutrustning under coronapandemin. Här kan du läsa mer.

Ale kommun följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien.

Det viktigaste är att vår personal inte går till jobbet om de har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber.

Sedan den 8 maj använder våra medarbetare visir som täcker hakan (utan munskydd) eller skyddsglasögon i kombination med munskydd när de har nära kontakt med brukare. Som nära kontakt räknas att de jobbar direkt ansiktsnära med brukaren inom 1 meter, exempelvis hjälper till med personlig hygien och tandborstning. När medarbetarna är längre ifrån brukaren, exempelvis lagar mat eller städar, ska de inte ha visir/skyddsglasögon och munskydd på sig.

När använder vi skyddsutrustning?

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför medarbetarna inte hela tiden arbetar i skyddsutrustning, särskilt om man som brukare eller anhörig upplever att personalen inte vidtar några skyddsåtgärder. Ni kan vara trygga med att personalen följer våra rutiner som de ska.

Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, om inte skyddsvisiret går tillräckligt långt ner över hakan. Om personalen inte använder munskydd hemma hos en omsorgstagare beror det på att det inte finns något tecken på att omsorgstagaren har symptom som vid luftvägsinfektion (hostar och nyser). personalen antingen utför sina uppdrag hos den enskilde utan att behöva gå inom 1 meter, eller att skyddsvisiret täcker munnen.

Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret (blod, urin m.m.) vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten. Arbetskläderna ska alltid vid nära omsorgs och vårdarbete ha kort ärm så och att personalen kan desinficera händer och underarmar och bli ren inför nästa omsorgstagarnära arbete.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Hur sprids sjukdomen covid-19?

Sjukdomen covid-19 sprids som så kallad droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Det betyder att sjukdomen inte smittar genom att man är i samma rum som någon som är sjuk. Droppsmitta innebär att man får in viruset i kroppen via slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar från hosta eller nysning. Indirekt kontaktsmitta betyder att viruset kan överföras via förorenade ytor.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Det råder ingen brist på skyddsutrustning i Ale så det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare. Medarbetarna inom hemtjänsten får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den