Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Ale kommun - årets klättrare i mätning av företagsklimatet i Göteborgsregionen

Tummen upp för Ale

- Det ska vara lätt att verka med sitt företag i Ale, både när man startar upp men också när man vill utvecklas, säger Thomas Lenell, sektorchef för samhällsbyggnad. Årets klättrare i regionen, den kommun som förbättrat sitt totala NKI (Nöjd Kund Index) mest, är Ale som ökar med 4,4 enheter till 71.

- Det är väldigt viktigt för oss att företag och invånare upplever att kommunens service och myndighetsutövning är bra. Jag ser de här resultatet som ett bevis på att det arbete vi startat upp är det som efterfrågats. Det handlar om bland annat nya e-tjänster för att öka tillgängligheten, men främst om bemötande och kommunikation, tillägger Thomas.

Det sammanvägda nöjdhetsindexet för regionen och de 3595 företag som varit med i mätningen är 69. Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Ale kommun behåller höga siffror på miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelskontroll. Men den stora höjningen finns inom bygglov, där nöjdheten med bemötande, kommunikation och tillgänglighet har ökat märkbart.

- Insiktsmätningen syftar till att stimulera kommunerna till att jobba med att utveckla sin kommunala service så att den håller hög och jämn kvalitet. Ett arbete som jag ser som jätteviktigt för att Ale ska ha välmående företag, säger Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande med eftertryck. I dessa tider när företag kämpar för sin överlevnad är det viktigare än någonsin att ha en bra nivå på den kommunala servicen. Det nya resultatet är glädjande och indikerar att vi igen går åt rätt håll. Men vi behöver fortsätta att jobba hårt med frågorna, tillägger Mikael.

Viktigt att hålla fokus framåt

2019 tog kommunen beslut om att genomföra näringslivsstrategin och företagsklimat är en prioriterad fråga i strategin eftersom den påverkar förutsättningar för företagandet i kommunen. Fokus har legat mycket på just handläggningstider och service, där man bland annat fått igång öppna hus för bygglov och provar nya sätt att arbeta. - Det är extra roligt att se att det arbete som många har bidragit med har gett resultat, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef.

- Det är alltid roligt med ljusglimtar som kan lätta upp i rådande tider. Det är ett glädjande resultat vi ser i mätningen. Även om vi vet att många verksamheter och enskilda företagare i Ale i dag har det kämpigt så kommer vi göra det vi kan för att vi tillsammans ska klara av detta, avslutar Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Mätningen Insikt görs över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business. 2019 är den åttonde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den