Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad: 2020-04-17 16.20

DNA-teknik avslöjar kommunens groddjur

Större vattensalamander.

Större vattensalamander. Foto KJ Bondesson.

Var någonstans i Ale kommun kan man stöta på större vattensalamander och åkergroda? Med hjälp av bland annat DNA-teknik har ett hundratal dammar och småvatten i kommunen undersökts för att ta reda på om där finns större vattensalamander och åkergroda.

Den större vattensalamander påträffades i 37 av dammarna och åkergroda i 61.

Större vattensalamander och åkergroda är skyddade, vilket innebär att det är förbjudet att förstöra dammar och landområden som används som reproduktionsmiljöer, vilo- eller övervintringsplatser.

Undersökningen har gjorts av Ales kommunekologer och en konsultfirma och finns nu sammanställt i en rapportPDF.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan skapades av:

den 2020-04-17