Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

För att ge säkrare livsmedel och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretag skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen den 1 januari 2019. Högre sanktionsavgifter och fängelse upp till två år kan bli aktuellt för den som inte följer lagen.

Lagskärpningen innebär bland annat att den som påbörjar registreringspliktig livsmedelsverksamhet, utan att först ha gjort en anmälan till kommunen, riskerar straffavgifter. Det gäller också den som tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla detta.

Läs mer om skärpningen av livsmedelslagen på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats. Ta del av Livsmedelslagen (2006:804) Länk till annan webbplats..

Sanktionsavgift vid utebliven anmälan om registrering:

  • Enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den: från 5 000 kronor upp till 75 000 kronor (Livsmedelsförordning 2006:813, 39c §).
  • Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla detta riskerar att få betala mellan 2 500 kronor upp till 40 000 kronor (Livsmedelsförordning 2006:813, 39c §).

Sanktionsavgiften är en administrativ avgift som tillfaller staten.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den