Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Servicenämndens beslut om ridhus i Jennylund

Kommunfullmäktige.

På måndag fattar kommunfullmäktige beslut i ridhusärendet.

Servicenämnden har i dag också fattat beslut om hur man vill gå vidare med ridhuset i Jennylund – nämnden föreslår att fullmäktige avsätter 7 757 000 kr för att bygga klart Jennylunds ridhus.

Nu har både kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden beslutat om sina förslag till kommunfullmäktige. Nämnderna är överens om att ridhuset bör byggas klart. Servicenämnden vill använda de 484 000 kr som finns kvar för markförstärkning för att göra klart ridhuset och att fullmäktige dessutom ska lägga till 7 273 000 kr.

Precis som kultur- och fritidsnämnden föreslår servicenämnden att förvaltningen ska arbeta aktivt för att sänka kostnaderna för det fortsatta bygget inom ramen för den nu gällande upphandlingen. Nämnden tycker också att kommunfullmäktige ska upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut att köpa två byggnader av Jennylunds ridklubb.

Nämnderna är överens om att föreslå för fullmäktige att förvaltningen ska undersöka möjligheten till en försäljning av hela eller delar av Jennylunds ridanläggning. Syftet ska vara att göra bästa möjliga ekonomiska nytta för Ales kommun skattebetalare. Beslutet tas i så fall av kommunfullmäktige.

Paragrafen justerades omedelbart.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den