Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Museer, kulturhistoria

Ale har en stolt historia med orter strategiskt placerade längs den viktiga farled som Göta älv alltid har varit. Det var här i Ale som Johan Antonsson hittade Äskekärrsskeppet på sina ägor 1933. Skeppet kunde dateras till år 950 och hade seglat under minst hundra år. Du kan beskåda skeppet på Stadsmuseet i Göteborg.

Hembygdsföreningar och museer gör historien levande

Vi vill levandegöra vår gemensamma historia och det finns tre populära museer i Ale. Ale Vikingagård berättar om den äldre historien medan Glasbruksmuseet i Surte och Repslagarmuseet i Älvängen har fokus på traktens industrihistoria från 1800-tal och framåt.

I Ale finns det flera aktiva hembygdsföreningar som arbetar för att synliggöra den lokala kulturhistorien.

Kulturarvsplan med värdefulla miljöer

"Kultur i arv" är en skrift som beskriver mycket av det som format Ale. Här presenteras en del av alla de värdefulla miljöer som finns och som kan berätta kommunens historia. Skriften är en del av den kulturarvsplan som tagits fram av Ale kommun i samverkan med Regionmuseum Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland och ett antal dialoggrupper med Alebor. Du kan ta del av dessa dokument här.

Natur- och kulturguide tipsar om platser att besöka

I vår natur- och kulturguide beskrivs drygt ett 20-tal av kommunens finaste besöksmål med kartor, bilder och information om hur du tar dig dit och vad du kan uppleva.

Kontakt

Kulturstaben


Kultursamordnare
Sofie Pheiffer Rittfeldt
Barn och unga
Telefon: 0303-703153
Mobil: 072-353 83 12
E-post: sofie.pheifferrittfeldt@ale.se

Kultursamordnare
Ida Hedberg
Vuxenkultur och konst
Telefon: 0303-703152
Mobil: 0704-320209
E-post: ida.hedberg@ale.se

Kultursamordnare
Andreas Antelid
Kulturarv
Telefon: 0303-703939
Mobil: 0704-320939
E-post: andreas.antelid@ale.se

Kulturadministratör
Anna Johansson
E-post: anna.johansson1@ale.se

Kulturchef
Matilda Forslund
Telefon: 0303-703382
Mobil: 0702-539736
E-post: matfor002@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den