Länk till startsidan

Lekplatser

I Ale har vi traditionella lekplatser, naturlekplatser och aktivitetslekplatser. Vår målsättning är att dessa lekplatser ska vara en samlingsplats dit barn och föräldrar kommer för att ha roligt tillsammans.

Två barn som gräver i en sandlåda

Naturlekplatser

Myternas skog, Älvängen

Mitt inne i skogen följer du de slingrande stigarna på gräs, grus och träspångar. Utmed stigarna bjuder naturen på mystik och äventyr och det finns något nytt att upptäcka efter varje krök. Klättra in i ett trädhus med stammen mitt i rummet, handla i en skogsaffär, möt träskulpturer, kasta kotte och spring genom den böjda pilträdstunneln. Plötsligt befinner du dig mitt i en hinderbana, du far upp i klätterställningen för att sedan vila benen i sittgrupperna vid den väderskyddade grillplatsen.

Lekplatsen är utformad så att stigar och redskap smälter naturligt in i skogen och man har använt till exempel trästockar och befintliga stubbar.

Tillgänglighet

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad i sin helhet men delar av lekplatsen, till exempel en av grillplatserna, är tillgänglighetsanpassade. Området i övrigt är dock kuperat och vissa stigar är branta, smala och belagda med träflis.

Hitta till Myternas skog (karta) Länk till annan webbplats.

Ekskogens naturlekplats, Nödinge

Ekskogens naturlekplats ligger mellan Nödinge och Nol. Här finns även uppmärkta naturstigar i den vackra terrängen. Den blå slingan kallas Sagostigen och är cirka 1,4 km lång.

Hitta till Ekskogen (karta) Länk till annan webbplats.

Aktivitetslekplatser

Pausen i Nödinge

Stor lekplats för alla åldrar i centrala Nödinge. Här finns lektorn med tubrutchkana, gungor, motorikbana, klätternät, karusell, vippgunga, sandlåda, gungbåt, fjädergungor, skepp, rutchkana, lekskärmar.

Utöver lekredskap finns även grill, bord och bänkar, cykelställ, papperskorgar och träningsredskap.

Hitta till aktivitetslekplatsen Pausen (karta) Länk till annan webbplats.

Älvevi i Älvängen

På aktivitetslekplatsen i Älvängen kan du spela basket och utöva bollsport på multiarenan med konstgräs. Dessutom finns en löpslinga samt klätterställning. För de mindre barnen finns en rutschkana.

Hitta till aktivitetslekplatsen vid Älvevi (karta) Länk till annan webbplats.

Arena Träffpunkten i Nol

Arena Träffpunkten innefattar en multiarena för bollsport, en fin lekplats för barn i alla åldrar med klätterställning, rutschkana, gungor med mera samt gräsytor där barnen kan leka fritt. Dessutom finns ett utegym med utrustning för funktionell träning. Det finns också en grillplats och bänkbord.

Hitta till Arena Träffpunkten i Nol (karta) Länk till annan webbplats.

Surte aktivitetspark

Här kan gammal och ung spontant idrotta på olika stationer. Här finns en boulebana med motionsbänkar, ett utegym med utrustning för funktionell träning, en multiarena för bollsport samt en lekyta med rutschkana för de allra minsta. Det finns också möjligheter till picknick på bänkar.

Hitta till Surte aktivitetspark (karta) Länk till annan webbplats.

Hitta våra lekplatser

Alla kommunala lekplatser (karta) Länk till annan webbplats.

Utveckling och förbättring

Under de senaste åren har vi arbetat med att rusta upp och förnya många av våra lekplatser. Målsättningen för lekplatserna är att de ska vara roliga och trivsamma. Där ska finnas utrymme för aktiviteter som passar både små och större barn.

Lekplatserna ska också fungera som samlingsplatser för barn, föräldrar och andra boende i området. Vi tror på att trivsamma miljöer skapar trevliga möten.

Vi ser över möjligheten att belysa vissa lekplatser i kommunen så att barn kan leka även den mörka årstiden. Arbetet med att sätta belysning pågår i de områden där gatubelysning byts ut.

Trygga miljöer

Samtidigt som lekplatserna ska vara spännande och stimulerande är säkerheten viktig. Ale kommuns lekplatser följer de säkerhetskrav och normer som ställs i europeisk säkerhetsstandard EN 1176-1177.

Parkenheten besiktigar löpande samt sköter underhålls- och nyanläggningsarbeten på kommunens lekplatser för att säkerställa att platsen är en trygg miljö för barnen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 5 juni 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen