Länk till startsidan

Stugåsberget

På en brant berghäll vid Stugåsberget finns en imponerande skeppsristning och en vagnsfigur. Skeppet, som är en av länets största hällristningsfigurer, är tre meter långt och innehåller flera intressanta symboler, bland annat en handsymbol. Läget på en lodrät bergvägg är också ovanligt.

Hällristning vid Stugåsberget

Hällristning vid Stugåsberget. Foto: Mostphotos

Miljöbeskrivning

Från parkeringsplatsen vid landsvägen är det cirka 400 m lätt vandring in till den stora Skeppsristningen. Stigen går i gränsen mellan åker och gles ekdominerad lövskog, här i brynet finns det rikligt med blommor på vår och försommar. Dels lundväxter som hör hemma i den glesa skogen tillexempel ekorrbär, vitsippa och liljekonvalj, men också ängsväxter som gökärt, johannesört, blodrot och svinrot som trivs bäst i fullt solljus.

Hällristningar

I Ale kommun finns bara tre kända lokaler med så kallade figurristningar, två av dem ligger vid Stugåsberget. Den tredje ligger längre norrut i Skepplanda socken invid Jätteberget i Alvhem, även den en sevärd hällristning.

I ristningarna kan man uppleva en bit av bronsåldersmänniskornas bildvärld. Hällristningarnas funktion är fortfarande oklar. Man har velat ge dem en religiös innebörd. Förmodligen speglar de bronsåldersmänniskornas vardagsliv, kult och trosvärld.

Den andra ristningen vid Stugåsberget ligger precis på motsatta sidan landsvägen från parkeringen sett och består av en liten skeppsfigur och några skålgropar. De här ristningarna är inte lika väl utmärkta och ifyllda som skeppsristningen.

Skålgropar ligger vanligen i anslutning till odlad mark, som redan under bronsåldern kan ha varit delvis odlad eller brukad. Det är den vanligaste formen av ristning och finns i hela kommunen.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Tag buss till hållplats Tokatorp och gå sedan 650 meter österut längs vägen. Sväng vänster vid skylt hällristning.

Bil

Från E45 tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 2,3 km sväng höger mot Alingsås. Efter 1,5 km parkera vid skylt hällristning.

Tillgänglighet

Stigen från parkeringen går att ta sig fram på med barnvagn, men den rekommenderas inte för rullstol.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen