Länk till startsidan

Meröppna bibliotek

Biblioteken i Skepplanda, Surte och Älvängen är meröppna bibliotek. Det betyder att du själv kan låsa upp biblioteket med ditt bibliotekskort alla dagar kl 06.00–21.00.

Tillgång till meröppet bibliotek

Du måste registrera dig på ett meröppet bibliotek. Det gör du på ett meröppet bibliotek under bemannade öppettider. Du måste vara minst 18 år. Ta med bibliotekskort samt legitimation.

Exempel på vad du kan göra på biblioteket då det är obemannat:

  • Låna och återlämna
  • Hämta beställda böcker
  • Använda dator och trådlöst nätverk
  • Göra utskrifter, kopiera och skanna
  • Nyttja bibliotekets lokaler för möten, studier med mera

Meröppettider

Biblioteken är öppna alla dagar mellan 06.00 och 21.00. Du öppnar entrédörren genom att sätta i ditt bibliotekskort i streckkodsläsaren. Tryck därefter din pinkod. Nu kan du öppna dörren.

Högtalarsystemet varnar i god tid innan biblioteket stänger kl. 21.00. Larmet kopplas på automatiskt ett par minuter efter stängning.

Ansvar och trivsel

Du får inte släppa in obehöriga, och du får inte låna ut ditt bibliotekskort till obehörig. Alla besök under meröppettid registreras. Biblioteket har rätt att spärra din behörighet om du inte följer reglerna.

Visa hänsyn mot andra besökare och mot lokalen. Se till att entrédörren stängs ordentligt när du lämnar ett meröppet bibliotek.

Låna, återlämna och hämta reservationer

Du lånar och lämnar tillbaka i låneautomaten. Följ instruktionerna på skärmen. Kontrollera att alla titlar kommer upp på skärmen.

Reserverade böcker finns i särskild hylla sorterade på låntagar-id. Ditt låntagar-id hittar du i ditt reservationsmeddelande. Glöm inte att låna reserverade böcker i låneautomaten!

Trådlöst nätverk

Välj nätverket ”Ales fria WiFi”. Godkänn villkor och regler via ok-knappen.

Skriva ut, kopiera och scanna

Med utskriftslösningen Princh kan du skriva ut och betala online från mobila enheter, bärbara datorer samt från bibliotekets datorer. Du kan enkelt göra inställningar för din utskrift. Följ instruktionen på plats.

Personal kan "låsa upp" skrivaren för kopiering och skanning. Under meröppet måste du ha ett kopieringskort för att kunna kopiera och skanna. Kortet köper du av personal. Kortpris från 50 kr. inklusive kortavgift 20 kr. Du kan därefter ladda kortet med valfri summa.

Priser

A4 svartvit: 3 kr
A3 svartvit: 6 kr
A4 färg: 6 kr
A3 färg: 12 kr

Kontakt

Ale bibliotek

Telefon 0303-70 32 16

bibliotek@ale.se

Hitta hit

Ale Kulturrum, Vitklövergatan 1C, Nödinge

Skepplanda bibliotek

Telefon 0303-70 35 15

E-post skepplandabibliotek@ale.se

Hitta hit

Albotorget, Skepplanda

Surte bibliotek

Telefon 0303-70 31 71

E-post surtebibliotek@ale.se

Hitta hit

Göteborgsvägen 66, Surte

Älvängens bibliotek

Telefon 0303-70 34 82

E-post alvangenbibliotek@ale.se

Hitta hit

Resecentrum, Torggatan 4, Älvängen

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen