Länk till startsidan

Verleskogen

I den nordvästra delen av Risveden nära sjön Holmevattnet ligger Verleskogens naturreservat. Området är drygt 80 hektar stort och svagt kuperat med en mosaik av hällmarker och mossar.

Miljöbeskrivning

Skogen är sedan lång tid orörd och domineras av gammal tallskog där många träd är över 200 år gamla. Vid bäckar och fuktiga partier finns inslag av lövträd och mindre delar med äldre gles granskog som bidrar till variationen i området.

I den centrala delen ligger två mindre sjöar och i östra kanten ytterligare en. Områdets största värde är den gamla orörda skogen och ett rikt fågelliv. Drygt 50 olika fågelarter har noterats. Bland annat storlom, tretåig hackspett, pärluggla och tjäder.

Trots att Verleskogen har en tydlig vildmarkskaraktär så är det lätt att röra sig i området som bara är lätt kuperat. Från parkeringsplatsen finns en väl utmärkt stigslinga som passerar flera av de finaste avsnitten i skogen.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Det går att ta sig till området med buss men det är långt från hållplatsen till reservatet. Tag buss till hållplats "Verle Östergård". Gå tillbaka nerför backen och tag vänster. Följ grusvägen ca 3,4 km. Tag höger vid skylt naturreservat. Efter 400m är du framme.

Bil

Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn,. Efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn och kör 11,7 km. Sväng sedan höger mot naturreservat och kör 3 km. Tag höger vid skylt naturreservat. Parkering efter 400 m. Från E45 södergående tag avfart 93, Lödöse och kör mot Nygård. Efter 3,7 km sväng höger mot Sollebrunn. Fortsätt 4,4 km och sväng vänster mot Sollebrunn. Kör 1,5 km och sväng vänster vid skylt naturreservat. Efter 3 km sväng höger mot naturreservat. Parkering efter 400 m.

Tillgänglighet

Stigarna i området är inte tillgängliga med barnvagn eller rullstol. Stigen är cirka 2,7 kilometer lång.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen