Länk till startsidan

Kvarnsjöarna, Risveden

För den som vill vandra på fina stigar i gammal skog och varierad terräng så är området kring Kvarnsjöarna i Risveden en perfekt plats att besöka. De tre sjöarna ligger på rad och omges av ett bitvis dramatiskt landskap med inslag av branter, stup och block.

Miljöbeskrivning

Skogen som har en tydlig vildmarkskaraktär domineras av gammal gran och tall men inslaget av lövträd är på sina ställen stort. I området finns många olika växter med inslag av ovanliga arter till exempel gräsull och gotlandsag som växer i fuktiga miljöer och gynnas av kalk. Är man uppmärksam kan man också hitta skogsorkidéerna korallrot, knärot och spindelblomster. Bland fåglarna finns många av de typiska skogsarterna som tjäder, spillkråka och större hackspett, men också mer sällsynta invånare som mindre hackspett, sparvuggla och nötkråka.

Området har också en del kopplingar till Risvedens historia bland annat finns lämningar av dämmen i Mellersta och nedre Kvarnsjöarna. Sedan finns en liten grottliknande skreva längs bäcken på mellersta Kvarnsjöns södra sida som sägs ha varit ett av de gömställen som den berömde småtjuven ”Skädden” använde sig av. Det är osäkert om "Skädden" funnits på riktigt men det finns många historier om honom och flera platser på Risveden bär hans namn.

Stigkarta Pdf, 604 kB.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Buss till hållplats Skogstorpsvägen. Gå 300 m norrut, tag höger och följ grusvägen 5,5 km, en liten skylt på vänster sida visar var stigen börjar.

Bil

Från E45 tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 2,3 km sväng höger mot Alingsås. Kör 2,4 km och tag vänster mot Skogstorp. Håll höger efter 3,5 km och fortsätt ca 2km, parkeringen ligger på höger sida vägen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen