Länk till startsidan

Kulturhistoria, kulturarv

Ale har en stolt historia med orter placerade längs den viktiga farled som Göta älv alltid har varit. Det var här i Ale som Johan Antonsson hittade Äskekärrsskeppet på sina ägor 1933. Skeppet kunde dateras till år 950 och hade seglat under minst hundra år. Du kan beskåda skeppet på Stadsmuseet i Göteborg.

Hembygdsföreningar och museer gör historien levande

Vi vill levandegöra vår gemensamma historia och det finns flera populära museer i Ale. Ale Vikingagård berättar om den äldre historien medan Glasbruksmuseet i Surte och Repslagarmuseet i Älvängen har fokus på traktens industrihistoria från 1800-tal och framåt. Aroseniusmuseet invigdes sommaren 2022, och är ett museum om konstnären Ivar Arosenius.

I Ale finns det också flera aktiva hembygdsföreningar som arbetar för att synliggöra den lokala kulturhistorien.

Prästalund
Hembygdsgårdar

Ale kommun har flera hembygdsgårdar som kan besökas. Du kan även hyra deras lokaler för fest.

Glasbruksmuseet
Museer, gallerier och konst

Det finns många duktiga konstnärer i Ale samt regelbundna konstutställningar och flera offentliga konstverk att besöka.

Kulturarvsplan med värdefulla miljöer

"Kultur i arv" är en skrift som beskriver mycket av det som format Ale. Här presenteras en del av alla de värdefulla miljöer som finns och som kan berätta kommunens historia. Skriften är en del av den kulturarvsplan som tagits fram av Ale kommun i samverkan med Regionmuseum Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland och ett antal dialoggrupper med Alebor. Du kan ta del av dessa dokument här.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen