Länk till startsidan

Alvhems kungsgård

Vandrar du Alvhemsstigens tre kilometer går du i trakter som varit bebodda länge, vilket fornlämningar längs stigen vittnar om. Det är en trakt med spännande historia och gamla sägner.

En träskylt med texten "Natur- och kulturstig slutar här" i ett naturområde

En natur- och kulturstig leder genom Alvhems kungsgård. Foto: Jimmy Grosch/Ale kommun

Historia

Här bodde det skygga huldrefolket som även kallades alver, eller alfer, i de gamla sagorna. Deras hem var Alfhem och över dem vakade guden Frö och orten Frövet ligger inte långt bort. Men det var bara vissa människor som hade medfödd gåva att kunna se alverna, så håll ögonen öppna; kanske är du en av dem?

Miljöbeskrivning

Efter en brant sluttning kommer du upp till en ekskog som tidigare har varit åkermark. Längs stigen växter mandelblomma, styvmorsviol, tjärblomster och humleblomster. En medeltida kyrka tros ha legat en knapp kilometer in på stigen och bland ängsväxterna väster om kyrkoplatsen finns den vackra gulmåran, vilken också kallas jungfru Marie sänghalm.

Detta är en mycket vacker höjd där du vid horisonten i nordost ser skogslandskapet med toppen; Angertuvan. Till Angertuvan tog sig järnåldersfolket i orostider till den fornborg som då fanns på Angertuvan.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Tag buss till hållplats Grönnäs. Gå norrut ca 1,5 km mot Alvhems kungsgård och golfbana.

Bil

Från E45 norrgående tag avfart 91 mot Alvhem, efter 300 meter kör mot Alfhems kungsgård/golf. Parkering efter ca 1,4 km. Från E45 södergående tag avfart 91 mot Skepplanda, efter 400 meter sväng vänster mot Alfheims Kungsgård och Ale golfklubb. Parkering efter ca 1,4 km.

Tillgänglighet

Stigen är väl upptrampad och till stora delar lättvandrad. På några ställen finns korta men branta backar. Stigen är inte lämplig för rullstol eller rollator, men det går att ta sig fram med barnvagn som har rejäla hjul.

Mer information

Broschyr med stigkarta och vandringsbeskrivning Pdf, 2 MB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen