Länk till startsidan

Fågeldammarna i Surte

Fågeldammarna, Svandammarna, Kodammen och Hästdammen, kärt barn har många namn. Dammarna är anlagda och användes ursprungligen som magasin för vatten till den förr så viktiga kvarnverksamheten och elverket på Surte glasbruk.

Gångbro genom ett naturområde med stenar och vatten

En av dammarna i Surte. Foto: Sofie Rittfeldt/Ale kommun

Populärt utflyktsmål

Sedan slutet på 1950-talet tjänstgör de som fågeldammar med många och färggranna fåglar som gör området till ett populärt utflyktsmål.

Dammarna ligger på höjdryggen ovanför Surte samhälle, precis i kanten av Vättlefjäll. Kulturföreningen Svanen i Surte har sedan invigningen den 5:e maj 1957 arbetat med skötseln av dammarna. Området hålls lättillgängligt för människor som vill uppleva djur och natur genom att föreningen har anlagt stigar runt dammarna med informationstavlor.

Under vintern utfordras fåglarna och man håller vattnet isfritt med hjälp av tryckluft från pumpar. Detta skapar goda förutsättningar för de tama parkfåglar som lever vid dammarna, varav några är hotade s.k. lantraser. Här stannar även vilda fåglar till under sin flyttning vår och höst. Förutom ett stort antal gräsänder så kan man bland annat se knipor, ankor, kanadagäss, grågäss, stripgäss och svangäss.

Genom att fortlöpande kontrollera vattenkvaliteten och utföra kalkning vid behov har man även bidragit till ett naturligt fiskbestånd i dammarna. Omkring dammarna finns äldre tallskog och i västsluttningen ner mot Surte samhälle växer ädellövskog med bok, lönn, alm och ask. Bland växtarter märks stinksyska, skogssallat och hedsäv.

Vid dammarna och deras omgivningar finns många kulturhistoriska lämningar, inte minst från olika former av vattenbruk.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Buss till hållplats Bruksvägen. Följ därefter översiktskartan, avståndet till fågeldammarna är ca 1 km. Pendeltåg till Surte station följ sedan Göteborgsvägen norrut och tag höger in på Bruksvägen.

Bil

Från E45 tag avfart 81, Surte norra och och kör mot Centrum. Efter 900 m sväng vänster in på Bruksvägen, efter ytterligare 700 m sväng höger in på Fågeldammsvägen.

Tillgänglighet

Om du åker buss så är det en brant backe mellan busshållplatsen och dammarna. Slinga 1 på stigkartan är framkomlig med rollator, barnvagn och rullstol. I övrigt är tillgängligheten god på grusvägarna i området (röd heldragen linje på stigkartan).

Stigkarta med vandringsbeskrivning Pdf, 1 MB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen