Länk till startsidan

Samsyn Ale

Samsyn är en dialogmetod med syftet att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter och undvika för tidig specialisering. Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter och tränar allsidigt under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv.

Varför behövs en samsyn?

Det finns exempel på ledare som ställer krav på barnen att de måste träna ”deras idrott” för att få vara med och spela matcher eller delta på tävlingar. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna ”samla på sig” det antal timmar de tror krävs för att nå elitnivå. Det här vill vi ändra på.

Barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv, där barnen ska vara i centrum. För att värna om barns möjligheter har föreningarna i Ale kommun enats om att ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt.

Ledare och föräldrars förhållningssätt och attityd gör skillnad i barn och ungdomars idrottande.

Vill din förening vara en del av Samsyn Ale?

Om din förening vill underteckna avtalet och bli en del av Samsyn Ale, så kan ni kontakta e-post alefritid@ale.se. Skriv gärna "Samsyn Ale" i ämnesraden.

Varför multiidrott?

Med multiidrott menar vi den som är aktiv inom flera idrotter. Exempelvis att du kontinuerligt tränar och deltar i minst två olika idrotter parallellt med varandra. Många svenska och internationella studier har tittat på träning, utveckling och hälsa från olika perspektiv. Riksidrottsförbundet har tagit del av många av dessa för att stötta idrottsrörelsens mål om att fler ska idrotta hela livet – och att Sverige ska vinna fler medaljer. Några slutsatser är att vi bör ta större hänsyn till varje individs egen utvecklingstakt och att tidig specialisering bör undvikas. Multiidrottandets fördelar kan summeras i följande punkter:

 • Ökar den motoriska utvecklingen och den idrottsliga förmågan.
 • Minskar skaderisken - överbelastningsskador är särskilt förekommande bland de som under tonåren alltför snabbt övergår till högre nivåer och krav av träning och tävling.
 • Ger erfarenhet av fler olika fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala miljöer.
 • Motverkar det ökade stillasittandet, vilket är ett hot mot folkhälsan.
 • Bidrar till idrottslig framgång – många elitidrottare har utövat fler idrotter innan de specialiserade sig. att skjuta på specialiseringen till efter puberteten (15-16 år) minskar skaderisken och öka chanserna för idrottslig framgång.

Källhänvisning och mer information kring multiidrott

Mer information om mulitidrott finns på nedanstående länkar.

Min andra idrott - Forskningen bakom, Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.

En stor försämring av svenskarnas kondition, Svensk idrottsforskning Länk till annan webbplats.

Riktlinjer

1. Det är alltid den aktiva som bestämmer när det gäller valet av aktivitet vid ”krock”.

2. Utgångspunkten är att utövarna spelar/tävlar klart sin tävlingssäsong (högsäsong):

TÄVLINGSSÄSONG (antalet idrotter fylls på allteftersom fler föreningar ansluter sig till Samsyn Ale)

 • Året runt
  Dans - Friidrott - Gymnastik - Ridning
 • Mars - Oktober
  Orientering
 • April - Juni & Augusti - Oktober
  Fotboll
 • September - April
  Bordtennis - Boxning - Brottning - Karate - Taekwon-Do
 • Oktober - Mars
  Basket - Handboll - Innebandy
 • November - Mars
  Futsal - Längdskidor

3. Varje idrott får erbjuda träningar året runt. Träningarna som ligger utanför tävlingssäsongen är främst för aktiva som väljer att utöva en idrott. Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong. Rekommendationen av lågsäsongsidrotten är en träning per vecka.

4. Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande:

 • Cuper/Tävlingar
  Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare. Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup/tävling.
 • Träningar
  Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra att träna tävlingssäsongsidrotten när det krockar.

Handlingsplan

Handlingsplanen är ett stöd till föreningarna att agera efter när problem uppstår. Om det finns ledare i föreningen som bryter mot de överenskomna riktlinjerna, är det föreningens skyldighet att agera. Varje förening har ansvar för att förankra Samsyn Ale i verksamhetens alla delar.

När en ledare bryter mot avtalet

Ordförande/kontaktperson kontaktar ordförande/kontaktperson i den berörda föreningen och berättar vad som hänt. Kontaktuppgifter kan fås e-post alefritid@ale.se.

Åtgärdstrappa:

 1. Muntlig tillsägelse från styrelsen. Ett möte där de inblandade ger sin bild av vad som hänt.
 2. Skriftlig varning från styrelsen. Ett möte för den/de som fortfarande inte följer avtalet. Utse en mentor som säkrar upp att avtalet följs.
 3. Hitta en annan roll i föreningen.
 4. I sista hand uteslutning från föreningen (utifrån vad som står i föreningens stadgar).

Om föreningen vill ha en oberoende person på plats vid möten kan man kontakta

Emma Kronberg, Ale kommun, telefon 0303-70 31 15, e-post emma.kronberg@ale.se,

Helene Persson, RF-SISU, telefon 0709-26 58 42, e-post helene.persson@rfsisu.se,

Kontaktuppgifter till Ale kommun kan du få via e-post alefritid@ale.se och till RF-SISU via e-post vastragotaland@rfsisu.se.

Dialogmöten

En gång om året eller utefter behov träffas samtliga medverkande föreningar för en dialog och uppföljning av Samsyn Ale. RF-SISU Västra Götaland och Ale kommun är sammankallande till dialogmötena.

Föreningar som undertecknat Samsyn Ale

Följande föreningar har hittills undertecknat samsynsavtalet:

Samsyn Ale ingår som en del i arbetet med Trygg förening.

Brödtext

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen