Länk till startsidan

Fågeltorn

I Ale finns det stora möjligheter att se både vanliga och ovanliga fåglar. Flera hundra olika arter har observerats vid fågeltornen i Ale.

Stora Viken

Från fågeltornet vid Stora Viken har man en vacker utsikt över strandängarna längs Göta älv. Här finns goda chanser att få se både vanliga och ovanliga fåglar, mer än 150 olika arter har noterats längs älven. Man kan också fortsätta gångvägen ner till grillplatsen vid älvkanten.

Stora Viken är ett av de största strandängsområdena som finns kvar på östra älvstranden. Skötsel i form av slåtter och bete tillsammans med de återkommande översvämningarna har genom århundraden skapat förutsättningar för ett mycket rikt växt och djurliv.

Typiska fågelarter på strandängarna vid Göta älv är gulärla, tofsvipa och enkelbeckasin, medan kornknarr och rödbena är mer sällsynta inslag.

Hitta till fågeltornet vid Stora Viken (karta) Länk till annan webbplats.

Grosjön

Naturskyddsföreningen i Ale har uppfört ett fågeltorn vid sjöns nordöstra kant mellan Dalåns inlopp och Forsåns utlopp. Tornet invigdes under våren 2010 och besökts flitigt. Fågellivet är rikt, särskilt under vår- och höstflytten. Sammanlagt har cirka 200 olika fågelarter observerats vid sjön.

Om Grosjön

Grosjön är en näringsrik slättsjö, som genom åren sänkts ett antal gånger och arealen uppgår numera till cirka 30 hektar under sommaren. Största djupet uppgår till cirka en meter. Vår och höst kan sjön svämma över kraftigt.

Hitta till fågeltornet vid Grosjön

Fågeltornet ligger vid Grosjön strax söder om Skepplanda och nås lättast från Gunntorp på vägen mellan Fors och Kilanda. En mindre parkering finns vid Gunntorp utmed stora vägen. Använd denna och vandra sedan den markerade stigen till tornet.

Fågeltornet vid Grosjön (karta) Länk till annan webbplats.

Häljered

Vid fågeltornet i Häljered är det fågelrikt. Här finns även vackra strandängar och en fin vy över Tjurholmen. Typiska fågelarter på strandängarna vid Göta älv är gulärla, tofsvipa och enkelbeckasin, medan kornknarr och rödbena är mer sällsynta inslag. Under en månad som december observerades bland annat havsörn, ormvråk, sångsvan, varfågel, skarv, gråsiskor, en starflock och flera andarter.

Fågeltornet vid Häljered är lättillgängligt och ligger vid älvkanten strax söder om småbåtshamnen i Älvängen.

Hitta till fågeltornet vid Häljered (karta) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen