Länk till startsidan

Bilda förening

Här får ni hjälp att komma igång med er förening, till exempel hur ni skriver stadgar och blir registrerade i kommunens föreningsregister.

Hur bildar vi en förening?

1. Alla som är intresserade samlas till ett möte, där de bildar en provisorisk styrelse (interimsstyrelse).

2. En interimsstyrelse ska bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör.

3. Interimsstyrelsens uppgift är att:

  • Förbereda nästa möte, som blir föreningens första årsmöte. Här väljs föreningens första styrelse.
  • Lägga förslag på ledamöter (person som är ordinarie styrelsemedlem) och suppleanter att ingå i styrelsen. Lämpligt antal är 5, 7 eller 9 personer.
  • Lägga förslag på stadgar, som talar om hur föreningen ska arbeta. Om din förening tillhör en riksorganisation (som till exempel Riksidrottsförbundet, Scouterna, PRO med flera), så finns ofta förslag på stadgar eller en stadgemall att hitta på deras hemsida.
    Förslag på stadgar, forening.se Länk till annan webbplats.
  • Lägga förslag på vad föreningen ska heta.
  • Lägga förslag på medlemsavgiftens storlek.
  • Kontakta lokala skattemyndigheten om organisationsnummer.
  • Ansöka om plus- eller bankgiro.
  • Kontakta gärna oss för att få information om lokaler, bidrag med mera.

Till alla ansökningar ovan krävs ett utdrag ur protokoll eller årsmötesprotokoll där firmatecknare är utsedda. Protokollen ska vara justerade och vidimerade.

Registrera föreningen i Ale kommun

För att registrera din förening gör du en anmälan till Ale kommun genom vår e-tjänst Interbook Go Länk till annan webbplats.. Här klickar du på logga in i högra hörnet och följer sedan instruktionerna på sidan för att påbörja din registrering. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0303-70 30 00 eller skicka e-post till alefritid@ale.se för att få hjälp.

En förening kan efter ansökan registreras i kommunens föreningsregister om föreningen uppfyller kraven för att vara en bidragsberättigad förening enligt kommunens bidragsbestämmelser och om föreningen lämnar in handlingar och uppgifter i enlighet med vad som ska bifogas en ansökan.

Information om bidrag samt bidragsregler

Till ansökan ska bifogas gällande stadgar, uppgift om föreningens organisationsnummer, plusgiro- eller bankkonto och kontaktuppgifter samt senaste verksamhetsplan, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomiska årsredovisning, revisionsberättelse och uppgift om aktuellt medlemsantal.

Registrering i kommunens föreningsregister innebär att uppgifter om föreningens namn, verksamhet, lokal och kontaktuppgifter blir publika. Ändras föreningens stadgar eller kontaktuppgifter ska föreningen snarast uppdatera detta i föreningsregistret.

Registrera din förening i Interbook Go Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen