Länk till startsidan

Kilanda

I Sverige är vi väldigt bortskämda med våra välbevarade fornlämningar och kulturhistoriska byggnader. Ale kommun är sannerligen inget undantag. I Kilanda finns bland annat en kyrka med medeltida ursprung och säteriet som har anor från 1400-talet har en gång i tiden ägts av Jonas Alströmer; mannen som tog potatisen till Sverige.

En lång allé omgiven av träd och vitsippor

Kilandas stora allé. Foto: Sofie Rittfeldt/Ale kommun

Historia

Kilanda som ligger i kommunens östra del är på många sätt ett samhälle i samhället. Trots att det gamla säteriet nu för tiden drivs som ett modernt lantbruk kan man tänka sig att bygden inte har förändrats särskilt mycket de senaste hundra åren. Grusvägarna ligger där de alltid har legat och i Kilandaån leker öring och elritsa. Trots detta är det kanske ändå naturen med de fina ädellövskogarna som slår högst. Vid ett besök får man absolut inte missa lindallén vid säteriet.

Kilanda omtalades redan år 1425 - det vill säga cirka 70 år innan Columbus upptäckte Amerika. På 1500-talet införlivades Kilanda i Gustav Vasas jordegendomar och herrgården innehades under 1600-talet och framåt av släkterna Oxenstierna, Bonde, Sparre och Rosenhane. I mitten av 1700-talet tog Jonas Alströmer över och lämnade snart vidare till sin son Patrik. Han lät bygga till säteribyggnaden och anlägga den berömda lindallén. Tack vare att allén stått sig sedan 1700-talet har platsen tilldelats den högsta av naturvärdesklasser.

Men det bodde människor i Kilanda långt tidigare än så. Omkring 15 fornlämningar är kända i Kilanda, däribland en boplats från stenåldern och en fornborg från järnåldern. Öster om Kilanda kyrka ligger en sevärd domarring. Det finns också en mängd hällristningar, skålgropar och fler domarringar.

Vid kyrkan spelade man år 1975 in ett flertal scener för TV-filmen Raskens baserad på Vilhelm Mobergs roman med samma titel. Kyrkans egenskaper och historiska miljö fyllde väl kraven för rätt inspelningsplats. Bland annat återfinns en scen av ett dop av Idas och Raskens pojke, som i scenen spelades av ett gossebarn från trakten.

Promenadstig

För den promenadsugne bör promenadslingan av grusvägar nämnas. Grusvägarna förbinder lummiga lövskogar med de sevärda byggnaderna f.d. skolan, kyrkan, f.d. kvarnbostaden, f.d. kvarnen, säteriet och löper sedan via den mäktiga allén tillbaka till skolan.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Buss till hållplats Kilanda kyrka. Cirka 50 m från hållplatsen ligger Kilanda skola. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare.

Bil

Från E45 tag avfart 87 mot Alingsås och sväng av mot Kilanda k:a efter 10,7 km, parkera vid Kilanda skola.

Tillgänglighet

Alla sevärdheter kan nås via grusväg, vilken är tillgänglig med rullstol.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen