Länk till startsidan

Lotteritillstånd

Kommunerna ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen (2018:1138).

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp används som referens i många av reglerna kring lotterier. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för år 2024 till 57 300 kronor.

Registreringslotteri

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering gäller högst fem år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Vilka kan beviljas en registrering?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Spellagen 6 kap. 2 §, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Ansökan

Kommunen har en ansökningsblankett för att söka lotteritillstånd. Föreningen ska bifoga beslut (protokollsutdrag) från styrelsesammanträde om att ansökan om lotteri ska göras, beslut om vem som är föreningens lotteriföreståndare, stadgar, förteckning över styrelseledamöter samt den senaste verksamhetsberättelsen.

Registrering av lotteri (blankett) Pdf, 1010 kB.

Avgift

Tillståndet/registreringen kostar 300 kronor. Efter att avgiften är betald får föreningen sitt tillstånd.

Redovisning

När lotteriet är genomfört ska en redovisningsblankett lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningens lotterikontrollant.

Redovisning av lotter (blankett) Pdf, 1 MB.

Lotterier utan tillstånd

Ideell förening eller trossamfund

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4 000 prisbasbelopp.
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
  1) i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
  2) i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Övriga (ej ideell förening eller trossamfund)

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp.
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp.
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  1) En offentlig nöjestillställning.
  2) En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
  3) En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp.

Spellagen 3 kap, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen