Länk till startsidan

Stöd, bidrag och stipendier

Varje år delar Ale kommun ut ett stipendium inom kulturområdet samt ett ungdomsstipendium till personer under 25 år eller till föreningar och ideella organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor utifrån ungdomars perspektiv.

svenska pengar

Kulturstipendium

Varje år delar Ale kommun ut stipendium inom kulturområdet. Utlysning sker genom annons i Alekuriren.

Ale kommuns kulturstipendium delas ut till person eller organisation för insatser inom kulturområdet som litteratur, musik, konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, konsthantverk, kulturminnesvård, bildningsverksamhet eller annan jämförbar verksamhet.

Kulturstipendierna delas ut i form av arbetsstipendium för dig som själv är kulturutövare eller så nominerar du någon eller några som du tycker borde få ett belöningsstipendium för sin insats i Ales kulturliv.

Stipendium kan sökas av person eller organisation som är bosatt i eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.

Nedan finns ansökningsformulär för arbetsstipendium och belöningsstipendium att fylla i digitalt. Om du hellre vill fylla i en fysisk blankett kan du höra av dig till kultur@ale.se.

Ansökningarna ska vara Kulturenheten tillhanda senast den 15 oktober eller nästkommande helgfria dag.

Utdelning av kulturstipendium

Stipendierna delas från och med år 2021 ut på kommunens föreningsgala.

Ansök

Ett gott föredöme

Ale kommuns ungdomsstipendium "Ett gott föredöme" delas ut till personer under 25 år eller till föreningar och ideella organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor utifrån ungdomars perspektiv.

För att få vara med i uttagningen till stipendiet ska man vara ett gott föredöme för andra ungdomar. Man ska vara bosatt i Ale eller ha nära anknytning till Ale kommun genom sitt arbete. Insatsen kan gälla idrottsverksamhet, samhällsfrågor eller annan verksamhet för barn och ungdomar.

Den totala stipendiesumman är 15 000 kr. Juryn kan dela ut stipendiet till en eller flera personer eller organisationer. Juryn består av en representant från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och kultur & fritidsnämnden samt ansvarig tjänsteperson från Kultur & fritid.

Känner du någon du vill nominera till stipendiet "ett gott föredöme"? Använd formuläret nedan. Din nominering ska vara inskickad senast 1 april 2024.

Utdelning av stipendiet ett gott föredöme

Utdelningen av stipendiet sker vid lämpligt tillfälle antingen på stipendiaternas "hemmaplan" eller i samband med ett av kommunens evenemang.

Nominera

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen