Länk till startsidan

Författningssamling

Styrdokumenten beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla sig i olika frågor.

Underordnade lag och förordning

Ordet styrdokument innebär bland annat olika former av strategier, planer, program och policys. Styrdokument står inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Lagar och förordningar som styr kommunen

En av lagarna är kommunallagen. Kommunallagen bestämmer att kommunen ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, en budget och en översiktsplan. Förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är andra exempel på lagar som kommuner har att rätta sig efter.

Kommunala styrdokument delas i Ale kommun som huvudreglen in i kategorier enligt följande:

  • Visionära dokument – strategi, policy, program
  • Tillämpande dokument – plan, riktlinje, regler

Det finns dock en rad undantag, beroende på lagstiftning med mera. Dessa redovisas under Övrigt.

Reglementen

Nämndplaner

Delegeringsordningar

Arbetsordningar

Strategi

Bygga, bo och miljö

Om kommunen

Policy

Program

Förskola, skola och utbildning

Omsorg och stöd

Bygga och bo

Om kommunen

Planer

Förskola, skola och utbildning

Uppleva och göra

Bygga och bo

Om kommunen

Riktlinjer

Förskola, skola och utbildning

Omsorg och stöd

Uppleva och göra

Bygga och bo

Om kommunen

Bestämmelser

Övrigt

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 juni 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen