Länk till startsidan

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan är en mera detaljerad plan hur handlingarna hanteras. Detta styrs av olika lagar och förordningar, exempelvis bokföringslagen och socialtjänstlagen.

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Servicenämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnd

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 19 juni 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen