Länk till startsidan

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsplan är en mera detaljerad plan hur handlingarna hanteras. Detta styrs av olika lagar och förordningar, exempelvis bokföringslagen och socialtjänstlagen.

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Servicenämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnd

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 25 januari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen