Länk till startsidan

Diarium och arkiv

Diarium kallas det register som kommunen använder för att registrera allmänna handlingar. Vi har en stor mängd handlingar som enligt lag måste registreras i kommunens diarium och sedan sparas i arkiv under viss tid. Vissa av dessa handlingar kan vara sekretessbelagda.

Kommunens diarium

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar. Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram. I diariet sparas det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, invånare och andra myndigheter.

Ta del av en handling

Alla brev, handlingar och e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla. Är du intresserad av att läsa handlingar är du välkommen att kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller skicka e-post till kommun@ale.se.

Fysiskt arkiv i Alafors

I Ales fysiska kommunarkiv finns kommunala handlingar ända tillbaka från kommunbildningarna 1863 fram till handlingar från dagens kommunala verksamhet. Handlingar som är äldre än 1863 finns i Landsarkivet i Göteborg.

Vad finns i kommunarkivet?

Förutom kommunala handlingar som protokoll och handlingar från Ale kommuns förvaltningar kan du även hitta sådant som betyg, klasslistor och skolhälsojournaler.

Ta del av en handling i kommunarkivet

Ale kommunarkiv finns under Himlaskolan i Alafors. Hör av dig till kommunarkivarien om du är intresserad av att komma åt någon handling eller vill komma på ett besök.

Beställ betyg från Ale gymnasium

Genom vår e-tjänst kan du beställa slutbetyg Länk till annan webbplats. från Ale gymnasium. Om du är intresserad av betyg från våra andra skolor kan du kontakta Ale kommuns kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

E-arkiv för äldre bygglovshandlingar

E-arkivet är ett digitalt arkiv för äldre bygglovshandlingar. I e-arkivet kan du söka bland över 90 000 äldre bygglovshandlingar arkiverade mellan 1943 och 2010. Skulle du sakna någon handling är du välkommen att vända dig till bygglovsadministratörerna via kontaktcenter på telefon 0303‑70 30 00.

E-arkiv Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 29 januari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen