Länk till startsidan

Kommunens organisation

Alla kommuner har en politisk organisation (förtroendevalda) och en förvaltningsorganisation (tjänstemän).

Vem gör vad i en kommun?

Politikerna i den politiska organisationen bestämmer vad som ska göras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen avgör hur det ska göras.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar.

Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen och de som jobbar här är tjänstemän, dett vill säga inte politiskt valda utan anställda av kommunen.

Organisationsplan för Ale kommun

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas. Den politiska organisationen är markerat i grönt i bilden ovan.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Förvaltningsorganisation

Förvaltningen består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstemän utreder och förser politikerna med beslutsunderlag samt verkställer de beslut som fattats av politikerna. Förvaltningsorganisationen är markerat i blått i bilden ovan. 

I Ale kommun finns kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen