Länk till startsidan

Nationella minoriteter

Här kan du läsa om minoriteters rättigheter samt kommunens skyldighet att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk.

Fem nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter med sina respektive minoritetsspråk:

  • samer och samiska
  • sverigefinnar och finska
  • tornedalingar och meänkieli
  • romer och romani chib
  • judar och jiddisch

Det här har du rätt till

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Du som är en del av en nationell minoritet har rätt till:

  • information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk
  • information om dina rättigheter på ditt språk.
  • inflytande och dialog med kommunen i frågor som rör dig, ditt språk och din kultur

Mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Alla svenska kommuner ska ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Här hittar du Ale kommuns program för arbetet med nationella minoritetsfrågor Pdf, 115 kB..

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen