Länk till startsidan

Antagna och laga kraftvunna planer

Detaljplaner som handlagts med utökat förfarande godkänns efter granskning i samhällsbyggnadsnämnden och antas i kommunfullmäktige. Detaljplaner som handlagts med standardförfarande antas i samhällsbyggnadsnämnden.

Nyligen antagna, godkända och laga kraftvunna planer

Gällande detaljplaner (detaljplaner som vunnit laga kraft före 2012).

Alafors

Bohus/Surte

Nol

Nödinge

Älvängen

Övriga orter

Detaljplaner för E45 och Norge/Vänerbanan

  • Detaljplan 9b med ändring av dpl 8 Älvängen syd och dpl 9 Älvängens centrum
    • Laga kraft 2013-03-21

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 20 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen