Länk till startsidan

Antagna och laga kraftvunna planer

Detaljplaner som handlagts med utökat förfarande godkänns efter granskning i samhällsbyggnadsnämnden och antas i kommunfullmäktige. Detaljplaner som handlagts med standardförfarande antas i samhällsbyggnadsnämnden.

Nyligen antagna, godkända och laga kraftvunna planer

Gällande detaljplaner (detaljplaner som vunnit laga kraft före 2012).

Alafors

Bohus/Surte

Nol

Nödinge

Älvängen

Övriga orter

Detaljplaner för E45 och Norge/Vänerbanan

  • Detaljplan 9b med ändring av dpl 8 Älvängen syd och dpl 9 Älvängens centrum
    • Laga kraft 2013-03-21

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 24 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen