Länk till startsidan

Plan 211 – Ängarnas väg

Stadsplanen vann laga kraft den 7 juni 1973. Ett tillägg till detaljplan 211, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser vann laga kraft den 25 oktober 2018.

Planhandlingar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 24 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen