Länk till startsidan

Vilande planärenden

Under årens lopp har ett flertal planförfrågningar fått ett positivt beslut angående uppstart av detaljplaneläggning men planarbetet har på grund av olika anledningar lagts vilande.

Hit hör bland annat:

  • Detaljplan för verksamheter inom del av Skepplanda 8:4
    Ärendenummer PLAN.2011.131
  • Detaljplan 317 – ändring inom Målje 1:129
    Ärendenummer PLAN.2011.61
  • Detaljplan för bostäder inom Ramstorp 3:22 och del av 3:21
    Ärendenummer PLAN.2011.24

Uppdaterades: 9 januari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen