Länk till startsidan

Plan 364 – Äskekärr 3:4

Detaljplan för verksamhetsområde inom Äskekärr 3:4 med flera vann laga kraft den 8 november 2023.

Uppdaterades: 24 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen