Länk till startsidan

Plan 476 – Handelsplats Älvängen

Detaljplanen vann laga kraft den 7 februari 2012. Ett tillägg till detaljplanen avseende vårdändamål vann laga kraft den 14 oktober 2015. Tillägget gäller tillsammans med den ursprungliga planen.

Planhandlingar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 5 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen