Länk till startsidan

Gällande detaljplaner

Bor jag inom detaljplanelagt område? Vad finns det för bestämmelser för byggande, färgsättning med mera där jag bor? Det här är frågor som man ofta ställer sig i samband med till exempel en bygglovsansökan eftersom bygglovsreglerna kan se lite olika ut beroende på om du bor inom detaljplanelagt område eller inte.

Så här går du till väga för att hitta svaret:

  • Alekartan Länk till annan webbplats.
  • Klicka på Bygga, bo och miljö i den vita rutan.
  • Klicka i rutan för Gällande detaljplaner eller Pågående detaljplanering.
  • Zooma in det aktuella området för att kunna urskilja områdets plangränser.
  • Klicka på aktuellt område på kartan.
  • Du ser nu vilken plan (nummer) som gäller. Klicka på länken under Mer information. 
  • Du kommer till en sida där du kan se plankartan med bestämmelser och vissa planhandlingar som pdf-filer.

Saknas det information om den plan du söker är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alekartan (karta) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 3 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen