Länk till startsidan

Plan 470 – Detaljplan 9 Älvängen centrum

Detaljplan för väg- och järnvägsutbyggnad vid Älvängen centrum vann laga kraft den 16 juli 2009. En ändring inom Starrkärr 4:60 vann laga kraft den 23 januari 2024.

Planhandlingar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 5 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen