Länk till startsidan

Älvängen

Här finns gällande detaljplaner för Älvängen.

Plan 483 – Bostäder inom Utby 20:1 (Gustavas plats)

Plan 482 – Bostäder inom del av Utby 2:4

Plan 481 – Änggatan, Utby 3:25 med flera

Plan 480 – Äldreboende och bostäder inom Starrkärr 4:10 med flera

Plan 479 – Detaljplan för verksamheter inom del av Svenstorp 1:15 med flera

Plan 478 – Bostäder Utby 1:103

Plan 477 – 9b Älvängen

Plan 476 – Handelsplats Älvängen

Plan 475 – Bostäder inom Kronogården

Plan 474 – Handel och verksamheter i Svenstorp

Plan 473 – Utby 1:108

Plan 472 – Häljered 3:1

Plan 471 – Utby 2:7

Plan 470 – Detaljplan 9 Älvängen centrum

Plan 469 – Svenstorp 1:126, 1:89 samt del av 1:5, 1:15 med flera

Plan 468 – Knaptorp 1:9

Plan 467 – Detaljplan 8 b järnväg vid Älvängen syd

Plan 466 – Hjalmars trä

Plan 465 – Utby 1:20

Plan 464 – Detaljplan 8 Älvängen syd

Plan 463 – Svenstorp 1:114

Plan 462 – Älvängens förskola

Plan 461 – Utby 3:22 och 1:86 skolgård

Plan 460 – Knaptorp 1:27

Plan 459 – Del av Utby 30:1 idrottshall

Plan 458 – Svenstorp 1:20

Plan 457 – Knaptorp 1:27 och 29:1

Plan 456 – Utby 1:139

Plan 455 – Knaptorp 1:82 med flera

Plan 454 – Utby 2:76 med flera

Plan 453 – Naturområde och villatomter inom Starrkärr 11:1 med flera

Plan 452 – Utby 1:4

Plan 451 – Utby 3:46

Plan 449 – Utby 1:5 med flera

Plan 448 – Utby 3:98

Plan 447 – Utby 2:70

Plan 446 – Utby 1:14

Plan 445 – Utby-Skattegård 3:61

Plan 444 – Svenstorp 1:19

Plan 443 – Älvängens centrum etapp III

Plan 441 – Älvängens centrum etapp IV

Plan 440 – Bostäder vid Hövägen

Plan 439 – Vikaredsvägen

Plan 438 – Starrkärr 4:35

Plan 437 – Älvängens centrum etapp V

Plan 436 – Del av Rannebergsvägen

Plan 435 – Älvängens centrum etapp II

Plan 434 – Älvängens centrum etapp I södra delen

Plan 433 – Älvängens norra verksamhetsområde

Plan 432 – Tollered 1:42

Plan 431 – Utby 2:82

Plan 430 – Älvängens centrum etapp I

Plan 429 – Knaptorp 1:49 Solhöjdsvägen

Plan 428 – Björkvägen

Plan 427 – Klippvägen 2, Utby 1:76

Plan 426 – Länsmansvägen

Plan 425 – Älvängens centrum

Plan 422 – Älvängen norra

Plan 421 – Gamla vägen

Plan 420 – Frälsegårdsområdet

Plan 419 – Vårdhemsområdet i Älvängen

Plan 418 – Madenområdet östra delen

Plan 417 – Hövägsområdet

Plan 416 – Madens skolområde

Plan 415 – Häljered Olof Persgården 2:52 med flera

Plan 413 – Frälsegårdsområdet

Plan 412 – Madenområdet södra delen

Plan 411 – Älvängens industriområde

Plan 410 – Älvängen Rv

Plan 409 – Älvängen, södra delen

Plan 408 – Tollered 1:7

Plan 407 – Hult 1:3 fritidsplan

Plan 406 – Knaptorpsområdet i Älvängen

Plan 404 – Häljered Olof Persgården 2:6, 2:23

Plan 401 – Byggnadsplan för Älvängen

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen