Länk till startsidan

Älvängen

Här finns gällande detaljplaner för Älvängen.

Plan 483 – Bostäder inom Utby 20:1 (Gustavas plats)

Plan 482 – Bostäder inom del av Utby 2:4

Plan 481 – Änggatan, Utby 3:25 med flera

Plan 480 – Äldreboende och bostäder inom Starrkärr 4:10 med flera

Plan 479 – Detaljplan för verksamheter inom del av Svenstorp 1:15 med flera

Plan 478 – Bostäder Utby 1:103

Plan 477 – 9b Älvängen

Plan 476 – Handelsplats Älvängen

Plan 475 – Bostäder inom Kronogården

Plan 474 – Handel och verksamheter i Svenstorp

Plan 473 – Utby 1:108

Plan 472 – Häljered 3:1

Plan 471 – Utby 2:7

Plan 470 – Detaljplan 9 Älvängen centrum

Plan 469 – Svenstorp 1:126, 1:89 samt del av 1:5, 1:15 med flera

Plan 468 – Knaptorp 1:9

Plan 467 – Detaljplan 8 b järnväg vid Älvängen syd

Plan 466 – Hjalmars trä

Plan 465 – Utby 1:20

Plan 464 – Detaljplan 8 Älvängen syd

Plan 463 – Svenstorp 1:114

Plan 462 – Älvängens förskola

Plan 461 – Utby 3:22 och 1:86 skolgård

Plan 460 – Knaptorp 1:27

Plan 459 – Del av Utby 30:1 idrottshall

Plan 458 – Svenstorp 1:20

Plan 457 – Knaptorp 1:27 och 29:1

Plan 456 – Utby 1:139

Plan 455 – Knaptorp 1:82 med flera

Plan 454 – Utby 2:76 med flera

Plan 453 – Naturområde och villatomter inom Starrkärr 11:1 med flera

Plan 452 – Utby 1:4

Plan 451 – Utby 3:46

Plan 449 – Utby 1:5 med flera

Plan 448 – Utby 3:98

Plan 447 – Utby 2:70

Plan 446 – Utby 1:14

Plan 445 – Utby-Skattegård 3:61

Plan 444 – Svenstorp 1:19

Plan 443 – Älvängens centrum etapp III

Plan 441 – Älvängens centrum etapp IV

Plan 440 – Bostäder vid Hövägen

Plan 439 – Vikaredsvägen

Plan 438 – Starrkärr 4:35

Plan 437 – Älvängens centrum etapp V

Plan 436 – Del av Rannebergsvägen

Plan 435 – Älvängens centrum etapp II

Plan 434 – Älvängens centrum etapp I södra delen

Plan 433 – Älvängens norra verksamhetsområde

Plan 432 – Tollered 1:42

Plan 431 – Utby 2:82

Plan 430 – Älvängens centrum etapp I

Plan 429 – Knaptorp 1:49 Solhöjdsvägen

Plan 428 – Björkvägen

Plan 427 – Klippvägen 2, Utby 1:76

Plan 426 – Länsmansvägen

Plan 425 – Älvängens centrum

Plan 422 – Älvängen norra

Plan 421 – Gamla vägen

Plan 420 – Frälsegårdsområdet

Plan 419 – Vårdhemsområdet i Älvängen

Plan 418 – Madenområdet östra delen

Plan 417 – Hövägsområdet

Plan 416 – Madens skolområde

Plan 415 – Häljered Olof Persgården 2:52 med flera

Plan 413 – Frälsegårdsområdet

Plan 412 – Madenområdet södra delen

Plan 411 – Älvängens industriområde

Plan 410 – Älvängen Rv

Plan 409 – Älvängen, södra delen

Plan 408 – Tollered 1:7

Plan 407 – Hult 1:3 fritidsplan

Plan 406 – Knaptorpsområdet i Älvängen

Plan 404 – Häljered Olof Persgården 2:6, 2:23

Plan 401 – Byggnadsplan för Älvängen

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen