Länk till startsidan

Surte, Bohus

Här finns gällande detaljplaner för Surte och Bohus.

Plan 198 – Surte 1:239

Plan 197 – Detaljplan 5b

Plan 196 – Surte småbåtshamn

Plan 195 – Skårdal 1:70

Plan 194 – Videgårdsvägen

Plan 193 – Keillers damm

Plan 192 – Skårdal 62:21 idrottshall

Plan 191 – Skårdal 7:2

Plan 190 – Detaljplan 5 Surte nord

Plan 189 – Detaljplan 7 Stora Viken

Plan 188 – Surte 43:121

Plan 187 – Detaljplan 4 Surte syd

Plan 186 – Bostäder vid Brattåsstigen

Plan 185 – Detaljplan 6 Bohus

Plan 184 – Surte 8:1

Plan 183 – Stora Viken 2:14

Plan 182 – Skårdal 57:2

Plan 181 – Bohushöjd, Skårdal 67:1

Plan 180 – Villor vid Källarliden, Skårdal 67:1 med flera

Plan 179 – Skårdal 69:1

Plan 177 – Skårdal 1:55, Skårdalsvägen 53

Plan 176 – Södra delen av Eka Chemicals

Plan 175 – Del av industriområde inom Surte 1:29 och 1:238

Plan 174 – Äldreboende vid Alekärrsvägen

Plan 173 – Skogsbacken–Danska vägen

Plan 172 – Surte 44:8 med flera

Plan 171 – Eka industriområde

Plan 170 – Skårdal 2:68

Plan 169 – Terrasshus vid Skårdalsvägen

Plan 167 – Synaregränd

Plan 166 – Klevavägen

Plan 165 – Urnlund i Surte

Plan 163 – Skogsvägen

Plan 162 – Småhus vid Keillers väg

Plan 161 – Byvägen

Plan 159 – Skårdal 6:51

Plan 158 – Surte etapp III Alekärrsvägen–Radhusvägen

Plan 157 – Surte etapp III Brattås

Plan 156 – Alkalievägen

Plan 155 – Surte västra industriområde

Plan 153 – Källarliden

Plan 152 – Förskola Surte

Plan 148 – Surte centrum etapp II

Plan 147 – Surte centrum etapp IV

Plan 144 – Surte östra industriområde

Plan 143 – Surte västra industriområde

Plan 142 – Jordfallsvägen

Plan 141 – Surte 42:1, 43:1 med flera

Plan 140 – Jennylunds fritidsområde

Plan 139 – Surte 1:248

Plan 138 – Skårdal 58:1 med flera

Plan 137 – Stora Vikens industriområde södra delen

Plan 136 – Skårdal Uppegård 2:7 med flera

Plan 135 – Skogsvägen i Surte

Plan 134 – Skårdal Uppegården 7:42 med flera

Plan 133 – Skårdal Bäckegården 1:2 med flera

Plan 132 – Industriområde med mera söder om Surte centrum

Plan 131 – Industriområdet söder om Surte centrum

Plan 130 – Skårdal 58:1 med flera

Plan 129 – Hällfjällsområdet i Bohus

Plan 128 – Skårdal Södergården 6:100, del av Skårdal 57:1 med flera

Plan 127 – Skårdal Källargården 2:35 med flera

Plan 126 – Del av Surte 4:5, 4:12 med flera

Plan 124 – Del av Surte 1:3

Plan 122 – Hällfjällsområdet i Bohus

Plan 121 – Skårdal Nedergården 4:7 med flera

Plan 120 – Surte stationssamhälle, riksväg 45

Plan 119 – Bohus samhälle, del av Eka samt riksväg 45

Plan 118 – Bohus stationssamhälle

Plan 117 – Del av Hällfjällsområdet i Bohus

Plan 116 – Bohus stationssamhälle

Plan 115

Plan 114

Plan 112

Plan 111

Plan 110

Plan 109

Plan 104

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen