Länk till startsidan

Surte, Bohus

Här finns gällande detaljplaner för Surte och Bohus.

Plan 198 – Surte 1:239

Plan 197 – Detaljplan 5b

Plan 196 – Surte småbåtshamn

Plan 195 – Skårdal 1:70

Plan 194 – Videgårdsvägen

Plan 193 – Keillers damm

Plan 192 – Skårdal 62:21 idrottshall

Plan 191 – Skårdal 7:2

Plan 190 – Detaljplan 5 Surte nord

Plan 189 – Detaljplan 7 Stora Viken

Plan 188 – Surte 43:121

Plan 187 – Detaljplan 4 Surte syd

Plan 186 – Bostäder vid Brattåsstigen

Plan 185 – Detaljplan 6 Bohus

Plan 184 – Surte 8:1

Plan 183 – Stora Viken 2:14

Plan 182 – Skårdal 57:2

Plan 181 – Bohushöjd, Skårdal 67:1

Plan 180 – Villor vid Källarliden, Skårdal 67:1 med flera

Plan 179 – Skårdal 69:1

Plan 177 – Skårdal 1:55, Skårdalsvägen 53

Plan 176 – Södra delen av Eka Chemicals

Plan 175 – Del av industriområde inom Surte 1:29 och 1:238

Plan 174 – Äldreboende vid Alekärrsvägen

Plan 173 – Skogsbacken–Danska vägen

Plan 172 – Surte 44:8 med flera

Plan 171 – Eka industriområde

Plan 170 – Skårdal 2:68

Plan 169 – Terrasshus vid Skårdalsvägen

Plan 167 – Synaregränd

Plan 166 – Klevavägen

Plan 165 – Urnlund i Surte

Plan 163 – Skogsvägen

Plan 162 – Småhus vid Keillers väg

Plan 161 – Byvägen

Plan 159 – Skårdal 6:51

Plan 158 – Surte etapp III Alekärrsvägen–Radhusvägen

Plan 157 – Surte etapp III Brattås

Plan 156 – Alkalievägen

Plan 155 – Surte västra industriområde

Plan 153 – Källarliden

Plan 152 – Förskola Surte

Plan 148 – Surte centrum etapp II

Plan 147 – Surte centrum etapp IV

Plan 144 – Surte östra industriområde

Plan 143 – Surte västra industriområde

Plan 142 – Jordfallsvägen

Plan 141 – Surte 42:1, 43:1 med flera

Plan 140 – Jennylunds fritidsområde

Plan 139 – Surte 1:248

Plan 138 – Skårdal 58:1 med flera

Plan 137 – Stora Vikens industriområde södra delen

Plan 136 – Skårdal Uppegård 2:7 med flera

Plan 135 – Skogsvägen i Surte

Plan 134 – Skårdal Uppegården 7:42 med flera

Plan 133 – Skårdal Bäckegården 1:2 med flera

Plan 132 – Industriområde med mera söder om Surte centrum

Plan 131 – Industriområdet söder om Surte centrum

Plan 130 – Skårdal 58:1 med flera

Plan 129 – Hällfjällsområdet i Bohus

Plan 128 – Skårdal Södergården 6:100, del av Skårdal 57:1 med flera

Plan 127 – Skårdal Källargården 2:35 med flera

Plan 126 – Del av Surte 4:5, 4:12 med flera

Plan 124 – Del av Surte 1:3

Plan 122 – Hällfjällsområdet i Bohus

Plan 121 – Skårdal Nedergården 4:7 med flera

Plan 120 – Surte stationssamhälle, riksväg 45

Plan 119 – Bohus samhälle, del av Eka samt riksväg 45

Plan 118 – Bohus stationssamhälle

Plan 117 – Del av Hällfjällsområdet i Bohus

Plan 116 – Bohus stationssamhälle

Plan 115

Plan 114

Plan 112

Plan 111

Plan 110

Plan 109

Plan 104

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen