Länk till startsidan

Nol, Alafors

Här finns gällande detaljplaner för Nol och Alafors.

Plan 364 – Äskekärr 3:4

Plan 363 – Del av Rished 7:1

Plan 362 – Osbacken 1:28 och del av Ledet 1:1

Plan 361 – Del av Brandsbo 1:156

Plan 360 – Nol 2:288 Folketshusvägen

Plan 359 – Nol 18:1 Kärrvägen

Plan 358 – Väg 1969 Ledetvägen

Plan 357 – Verksamheter inom Häljered 3:1

Plan 356 – Upphävande av del av Nol 301 A

Plan 355 – Nol 3:72 med flera

Plan 354 – Detaljplan 2b Nol syd

Plan 353 – Nol 18:73

Plan 352 – Nol 13:1 med flera

Plan 351 – Kooperativt boende Furulund

Plan 350 – Nol 2:282

Plan 349 – Nol 2:250

Plan 348 – Detaljplan 3 Nol-Alafors

Plan 347 – Detaljplan 2 Nol syd

Plan 346 – Del av Rished 7:1, Randåsvägen

Plan 345 – Nol 2:271

Plan 344 – Område vid Brandsbobergen

Plan 343 – Rishedsområdet

Plan 342 – Nol 2:229

Plan 341 – Småbåtshamn i Nol

Plan 339 – Flerbostadshus vid Ledetvägen

Plan 338 – Villabebyggelse vid Krokängsvägen

Plan 337 – Solgården

Plan 336 – Villor vid Furulundsvägen

Plan 335 – Polishus i Alafors

Plan 334 – Målje 2:65

Plan 333 – Spinneriområdet i Alafors

Plan 332 – Mellanvägen-Blockvägen i Nol

Plan 331 – Terrassvägen i Alafors

Plan 330 – Mellanvägen-Stenvägen i Nol

Plan 329 – Änggården södra Nol etapp III

Plan 328 – Nolängens idrottsplats

Plan 327 – Ljungvägen 11 och 13

Plan 326 – Noltorget, Nols centrum

Plan 325 – Konsumtomten Alafors

Plan 324 – Rishedsområdet

Plan 323 – Södra Nol etapp IV

Plan 322 – Södra Nol etapp III

Plan 321 – Nols centrum

Plan 320 – Blockvägen

Plan 319 – Södra vägen

Plan 318 – Målje nedre 2:129

Plan 317 – Målje 6:1 med flera

Plan 315 – Brandsbo 1:137

Plan 314 – Målje övre 1:37 med flera

Plan 313 – Nol Brandsbo 1:28

Plan 312 – Nols industriområde

Plan 311 – Nol Riksväg 45

Plan 310 – Nol Storegården 2:5, 2:6

Plan 309 – Oljeberget Nol

Plan 308 – Nols centrum

Plan 307 – Brandsbo 1:5, 1:17 med flera

Plan 306 – Nol Nordgården 3:62 med flera

Plan 305 – Ledetplanen

Plan 304 – Nol Brandsbo ändring och utvidgning av transformatorområde

Plan 302 D – Målje övre 1:37 skoltomt

Plan 302 C – Målje övre 1:37 med flera

Plan 302 B – Målje övre 1:2, 1:3 och Målje nedre 2:5, 2.8 och 2:9

Plan 302 A – Målje nedre 2:2

Plan 301 A – Nol stationssamhälle

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen