Länk till startsidan

Nödinge

Här finns gällande detaljplaner för Nödinge.

Plan 259 – Nödinge 1:31

Plan 258 – Nödinge-Stommen 1:170

Plan 257 – Skola inom del av Nödinge 4:82

Plan 256 – Del av Nödinge-Stommen 1:261

Plan 255 – Klockarevägen, del av Nödinge 38:2 och Nödinge-Stommen 1:11 samt Nödinge 6:65

Plan 254 – Förskola/skola inom del av Nödinge-Stommen 1:11 samt 1: 124 och 1:55

Plan 253 – Nödinge-Stommen 1:321

Plan 252 – Nödinge 4:78 bostäder

Plan 251 – Nödinge-Stommen 1:37 förskola

Plan 250 – Stallet i Nödinge

Plan 249 – Börjessons mekaniska

Plan 247 – Nödinge 28:1

Plan 246 – Ale torg syd

Plan 245 – Detaljplan 1 Nödinge

Plan 244 – Golfbana vid Backa säteri

Plan 243 – Bostäder Vimmersjön södra etapp 2

Plan 242 – Bostäder norr om Backa säteri

Plan 241 – Hallbacken 1:2 Vimmersjön

Plan 240 – Bostäder norr om Backa säteri

Plan 239 – Församlingshem inom Nödinge 44:1

Plan 238 – Särskilt boende och lägenheter vid Klockarevägen Nödinge 38:1

Plan 237 – Bostäder Vimmersjön södra etapp 1

Plan 236 – Del av detaljplan 1

Plan 235 – Tennishall i Nödinge

Plan 234 – Nödinge 1:22

Plan 233 – Nytt centrum i Nödinge

Plan 232 – Utvidgning av Nödinge kyrkogård och ändring av skolområde med mera

Plan 231 – Gymnasieskola i Nödinge

Plan 230 – Backa gård etapp Lillbacka

Plan 229 – Område vid Klockarevägen

Plan 228 – Nödinge 4:62 och 4:71

Plan 227 – Nödinge 3:57

Plan 226 – Verksamhetsområde Rödjans väg

Plan 224 – Utvidgning av Trolleviksområdet

Plan 223 – Bostäder vid Norra Klöverstigen

Plan 222 – Elevhem vid Klockarevägen

Plan 221 – Trollevik 2:1 med flera

Plan 220 – Nödinge Börsagården 4:27, 4:80 med flera

Plan 219 – Landstingstomten i Nödinge

Plan 218 – Skolområde Nödinge

Plan 217 – Trollevik

Plan 216 – Nödinge överstegården 1:34, 1:35 med flera

Plan 215 – Nödinge 38:2 Alsbäck

Plan 214 – Törnevägen del av Stommen 1:37

Plan 213 B – Häroldsvägen

Plan 213 A – Bräckans väg

Plan 212 – Nödinge Börsagård 4:8 med flera

Plan 211 – Ängarnas väg

Plan 210 – Nödinge kyrkby Stommen 1:11, parhus

Plan 208 – Stomvägen förlängning

Plan 205 – Nödinge kyrkby hyreshus norra delen

Plan 204 – Nödinge kyrby hyreshus södra delen

Plan 203 – Nödinge kyrkby

Plan 202 – Hallbacken fritidsplan

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen